Johanneskerk

Wat kenmerkt onze gemeente?

  • Als pijlers: eredienst, dialoog, jongeren en missionaire openheid
  • Gericht op een groeiende relatie met God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest
  • Verscheiden en veelkleurig
  • Toegankelijk en gastvrij
  • Een plaats van werkelijke ontmoeting met respect voor elkaars overtuiging
  • Met elkaar een geloofsgemeenschap zijn en dit vorm geven door middel van diverse kringen, vorming en toerusting en andere activiteiten
  • Open naar andere kerkelijke gemeenten in Gorinchem
  • Een muzikale gemeente
  • Investeert in de jeugd
  • Omzien naar elkaar en de naaste in nood in pastoraat en diaconaat (dichtbij en ver weg)

Viering
Onze gemeente komt op alle zon- en feestdagen samen om 10.00 uur in de Johanneskerk. Ook zijn er diensten op Nieuwjaarsdag, Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid, Hemelvaartsdag en Oudjaarsavond. Zes maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Aan de Maaltijd van de Heer nemen in onze gemeente ook kinderen in gezins- en familieband deel. U bent van harte welkom in ons midden.

Tijdens onze diensten is er kindernevendienst. Er is crèche voor de allerkleinsten. Twee maal per maand worden tijdens diensten bijeenkomsten van JJP (jeugd- en jongerenpastoraat) gehouden voor de jongeren van het voortgezet onderwijs. Iedere week is er na de kerkdienst gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en met andere kerkgangers een praatje te maken.

Website Johanneskerk