Johanneskerk

Leidend voor ons geloofs- en gemeenteleven is Jezus’ woord: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden’.
In deze tekst komt naar voren, dat
– God in Jezus Christus reddend in ons leven en deze wereld is verschenen,
– wij geroepen zijn tot eenheid met elkaar en met andere kerken en christenen
– wij in deze eenheid missionair en diaconaal ook anderen in dit reddend handelen van God mogen laten delen.
Zo weten wij ons verbonden met God, met elkaar en met de schepping.

Visie
Als gemeente van Jezus Christus weten wij ons geroepen om vierend, lerend en dienend midden in de samenleving te staan.
* Vierend gedenken wij de verlossende daden van God in de geschiedenis van zijn volk Israël en in zijn Zoon Jezus Christus. Wij aanbidden in onze vieringen onze Schepper en Verlosser. In doop en avondmaal vieren wij de eenheid die God met ons sticht in de dood en opwekking van zijn Zoon. Wij laten ons inspireren door zijn Woord. Wij versterken de onderlinge eenheid in onze gebeden en in onze gebeden en gaven zetten wij ons in voor mensen in nood.
* Lerend zoeken wij de weg van de navolging van Jezus Christus in alle dimensies van het leven. In open geest leren wij van elkaar en confronteren wij onze vragen van vandaag met de bijbel. In het bijzonder ondersteunen wij kinderen en jongeren bij de verdieping van hun geloof.
* Dienend zien wij om naar elkaar en de naaste in nood: in pastoraat en diaconaat. Wij geloven dat in de armen en behoeftigen de Heer zelf ons tegemoet treedt. In het missionair werk treden wij naar buiten om ook anderen uit te nodigen tot of te laten delen in de bevrijdende boodschap van Jezus Christus.

Viering
Onze gemeente komt op alle zon- en feestdagen samen om 10.00 uur in de Johanneskerk. Ook zijn er diensten op Nieuwjaarsdag, Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid, Hemelvaartsdag en Oudjaarsavond. Zes maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Aan de Maaltijd van de Heer nemen in onze gemeente ook kinderen in gezins- en familieband deel. U bent van harte welkom in ons midden.

Tijdens onze diensten is er kindernevendienst. Er is crèche voor de allerkleinsten. Tijdens het voorspel van het slotlied worden de kinderen uit de crèche door hun ouders opgehaald. Twee maal per maand worden tijdens diensten bijeenkomsten van JJP (jeugd- en jongerenpastoraat) gehouden voor de jongeren van het voortgezet onderwijs. Deze jongeren wonen op die zondag ook het laatste gedeelte van de dienst bij. Zo verlaten ook de kinderen en jongeren gezegend de kerk. Eens in de twee weken is er na de kerkdienst gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en met andere kerkgangers een praatje te maken.

Website Johanneskerk