Gift in geld

Aanleiding:
Met ingang van het jaar 2014 heeft de Belastingdienst het mogelijk gemaakt om speciale giften fiscaal volledig aftrekbaar te maken zonder dat daarvoor een notariële akte hoeft te worden opgesteld. Dat mag alleen voor instellingen die een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) -status hebben en een RSIN-nummer (SOFI-nummer voor een rechtspersoon). Er wordt een meerjarig contract in 2-voud opgesteld tussen de schenker en de ontvanger. Voor minstens 5 jaar wordt jaarlijks minimaal hetzelfde bedrag geschonken. De frequentie van de termijnen in het jaar is vrij te bepalen. De schenker en de ontvangen bewaren ieder een door beide partijen ondertekend exemplaar zodat dit bij een controle aan de Belastingdienst kan worden getoond. Het overeengekomen jaarbedrag mag door de schenker volledig worden afgetrokken. Er is hiervoor dus geen 1% drempel. Deze mogelijkheid leent zich uitermate goed voor de Vrijwillige Bijdrage / Kerkbalans. Maar het kan ook voor het totaal van alle giften aan dezelfde instelling: solidariteitskas, collectebonnen etc. Maar bijvoorbeeld NIET: Stichting Vrienden van de Grote Kerk, dat is een andere entiteit.
De schenker zou (een gedeelte van) het extra aftrekbare bedrag ten gunste kunnen laten komen van de Protestantse Gemeente te Gorinchem en Spijk. Dit kan dan door het direct in het jaarlijkse bedrag op te nemen of door een storting op de rekening van de wijkkas, indien gewenst.

Werkwijze:
Download het formulier op de site van de Belastingdienst:
Formulier Periodieke gift in geld

Het document bestaat uit 6 pagina’s: 1 dubbelzijdig formulier voor de schenker, 1 dubbelzijdig formulier voor de ontvanger en een dubbelzijdige uitleg van de in te vullen velden. Lees deze aandachtig door.

De schenker vult op beide formulieren de vakken 1,2,3,5 en 6 in.
De schenker tekent beide formulieren in vak 5 en de eventuele partner moet tekenen in vak 6.

Beide ingevulde en getekende formulieren worden ingeleverd bij het Kerkelijk Bureau.
Daar worden vak 4 en 7 ingevuld en getekend. Het Kerkelijk Bureau houdt een bestand bij waarin de naam, geregistreerden-nummer, het jaarlijkse bedrag en de looptijd wordt bijgehouden.
Het exemplaar voor de ontvanger wordt door het Kerkelijk Bureau bewaard.
Het “Exemplaar voor de schenker” gaat weer terug naar de schenker. Die bewaart het bij de belastingpapieren.

Nalaten aan de kerk?
Lees deze folder voor meer informatie.