Kosters en organisten

Voor de gang van zaken in de diverse gebouwen zijn betaalde en vrijwillige kosters/beheerders actief.
De PGG heeft ook een aantal organisten/ muzikanten in vaste dienst of maakt gebruik van muzikanten die tegen een vergoeding de kerkdiensten muzikaal ondersteunen.