Predikanten

De PGG heeft een aantal predikanten en kerkelijk werkers in dienst. Deze worden landelijk betaald. De PGG draagt daarvoor gelden af aan het land. Deze predikanten en kerkelijk werkers zijn beroepen/gekozen door de wijkgemeentes, zodat ze op de juiste manier invulling kunnen geven aan het werk binnen de wijkgemeente. Af en toe gaat een voorganger voor in een andere wijkgemeente of als gastvoorganger in een andere plaats. Zo komen er ook vaak predikanten uit andere steden als voorganger naar één van onze kerkdiensten.

Ds. Mirna Visschers, ds. Klaas Jelle Faber en kerkelijk werker mevrouw Hanneke Blom
Ds. D. Ophoff
Kerkelijk werker de heer T.A.P. Streefkerk MA
Er zijn 2 dominees vacant.