Bestuur en organisatie

Protestantse Kerk Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland is ontstaan uit een fusie.

Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente in Gorinchem (PGG) wordt gevormd uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeentes. Ook de predikanten hebben zitting in dit gremium. Het is het hoogste beslissingsorgaan van de Protestantse Gemeente Gorinchem.
De AK verzorgt ook de afvaardigingen naar de Classis en andere koepels.

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters wordt gevormd uit afgevaardigde kerkrentmeesters uit alle wijkgemeentes. Personen met specialistische kennis kunnen ook worden toegevoegd aan het CvK. Het CvK heeft als verantwoordelijkheid om alle randvoorwaarden te realiseren zodat kan worden gekerkt. Zij treedt op als rechtspersoon namens de PGG voor alle wereldlijke zaken. Het CvK valt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.

College van Diakenen

Het College van Diakenen wordt gevormd uit afgevaardigde diakenen uit alle wijkgemeentes. Personen met specialistische kennis kunnen ook worden toegevoegd aan het CvD. Het CvD houdt zich bezig met alle diaconale taken namens de PGG. De ZWO-groep is een onderdeel van de diaconale taak. Het CvD valt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau doet de financiële administratie van de PGG. Het valt onder verantwoordelijkheid van het CvK.
De ledenadministratie wordt per wijkgemeente gedaan door de wijkadministrateur in LRP, het landelijke registratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland. De financiële module in dat systeem wordt door het Kerkelijk Bureau gebruikt. Onder andere voor Actie Kerkbalans, de vrijwillige kerkelijke bijdrage.
Het is nu mogelijk om de collectebonnen via internet te bestellen en te betalen via iDEAL.
Kies hier voor ‘Webshop’. U maakt dan eenmalig een account aan. U kunt uw bestelling op komen halen in het Kerkelijk Bureau, maar in Gorinchem worden de collectebonnen ook gratis bezorgd. Wilt u ze op laten sturen naar uzelf of een ander? Dat kost € 2, – extra.

Predikanten

De PGG heeft een aantal predikanten en kerkelijk werkers in dienst. Deze worden landelijk betaald. De PGG draagt daarvoor gelden af aan het land. Deze predikanten en kerkelijk werkers zijn beroepen/gekozen door de wijkgemeentes, zodat ze op de juiste manier invulling kunnen geven aan het werk binnen de wijkgemeente. Af en toe gaat een voorganger voor in een andere wijkgemeente of als gastvoorganger in een andere plaats. Zo komen er ook vaak predikanten uit andere steden als voorganger naar één van onze kerkdiensten.

Kosters en organisten

Voor de gang van zaken in de diverse gebouwen zijn betaalde en vrijwillige kosters/beheerders actief.
De PGG heeft ook een aantal organisten/ muzikanten in vaste dienst of maakt gebruik van muzikanten die tegen een vergoeding de kerkdiensten muzikaal ondersteunen.

Webteam

Alle wijkgemeentes hebben een ‘eigen’ website en daarvoor ook vrijwilligers geworven/aangewezen die deze sites beheren en van content voorzien.
Maar ook social media en Apps worden gebruikt om de communicatie op allerlei gebieden actief te gebruiken.

Redactie Kruispunt

Alle wijkgemeentes leveren redactievertegenwoordigers voor Kruispunt. Dit is een papieren uitgave van de PGG die ongeveer 12 keer per jaar uitkomt en wordt verspreid naar de abonnees. (bijna 1000!) Er staat informatie in van alle wijkgemeentes en hun kerkdiensten en algemene informatie over de PGG en de Evangelisch Lutherse Kerk.

Muziekcommisie

De muziekcommissie is een onderdeel van het CvK.

Stichting “Vrienden van de Grote Kerk”

Deze stichting staat op zichzelf en heeft tot doel om De Grote Kerk als gebouw in goede staat te houden. Daarvoor organiseert de stichting activiteiten die geld opbrengen.
Meer informatie.