Protestantse wijkgemeente Oosterlicht

De Protestantse wijkgemeente Oosterlicht heeft haar plaats in het midden van de Protestantse Kerk. We proberen echt kerk in de wijk te zijn, in ons geval de oostelijke kant van Gorinchem. Dat brengt met zich mee dat we ruimte bieden aan diversiteit in de geloofsbeleving. Wat ons daarbij verbindt, is dat we ons laten inspireren door wat de bijbel en de protestantse traditie ons aanreiken. Zo zoeken we samen naar de manier waarop wij in deze tijd navolgers van Jezus Christus kunnen zijn.

We beschouwen elkaar als mondige christenen. Dat wil zeggen dat we het gesprek met elkaar zoeken, maar elkaar niet iets opleggen. De wijkgemeente is ontstaan uit een gereformeerde en een hervormde wijkgemeente. Onze pluriformiteit stimuleert ons om ons te oefenen in liefde en respect voor elkaar en het zoeken van wat de ander beweegt. De verscheidenheid wordt onder andere zichtbaar in de liederen die we in de kerkdiensten zingen. Uitgangspunt vormen het Liedboek en Geroepen om te Zingen, maar we gebruiken ook andere bundels, van de Evangelische Liedbundel tot Huub Oosterhuis. Meestal begeleidt het orgel ons, maar regelmatig gebeurt dit ook door de piano of een muziekgroep. We staan erg open voor een goede preek en hechten aan de waarde van symbolen.
 
De basisschoolkinderen gaan naar de kindernevendienst en voor de oudere jeugd is er één keer per maand tijdens de zondagse kerkdienst een jeugdsamenkomst. Aandacht voor de jeugd staat bij ons hoog genoteerd.
Het heilig avondmaal vieren we samen met de kinderen. De basiscatechese voor de jongere kinderen is hierop gericht.

Voor wie meer wil dan alleen lid zijn van de gemeente, zijn er veel mogelijkheden. Voor een breed scala van taken hebben we vrijwilligers nodig. Denk aan stoelen klaarzetten, koffie schenken, de kindernevendienst begeleiden, een startzondag organiseren. Of neem de taxidienst, de contactpersonen, de ambtsdragers. Voor iedereen is er wel een taak die bij hem/haar past. Vrijwilligerswerk – de naam zegt het al – is uiteraard niet verplicht, maar het helpt wel om in de gemeente contacten op te doen.
 
De kerkdiensten houden we in onze nieuwe kerk: Oosterlicht.
 
Onze wijkgemeente is te typeren als laagdrempelig. De gemeente telt veel jonge gezinnen en er heerst een tamelijk informele sfeer. We staan open voor mensen die bij ons binnenkomen. De omgang met elkaar is respectvol en ontspannen. Na afloop van de kerkdienst is er altijd gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Website wijkgemeente Oosterlicht