Kerkdiensten wijkgemeente Open Pastoraat

24 september 2017

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

Op zondag 24 september gaat Franck Ploum voor in de Exoduskerk. Pastorale verleent muzikale medewerking onder leiding van Herman van der Vliet. Olga Malkina begeleidt ons op de vleugel.

1 oktober 2017

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

Jan Greven uit Blaricum gaat voor in de Exoduskerk.

8 oktober 2017

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

De heer G.J. van der Kolm gaat voor in de Exoduskerk.


Kerkdiensten wijkgemeente Johanneskerk

24 september 2017

Johanneskerk
Wijkgemeente Johanneskerk
10:00 – Johanneskerk

Op zondag 24 september gaat ds. André Wijting voor. In deze kerkdienst nemen we afscheid van de volgende ambts- en taakdragers:
* ouderling Wilma Dinkelman-Heinen
* diaken Hanneke Blom
* diaken Jan van Camp
* ouderling-kerkrentmeester Wim Dinkelman
* ouderling-kerkrentmeester Wabe Kwant
* pastoraal medewerker Ditta Ardon

De preek gaat over Matteüs 6: 24-34. Het gaat over bezorgdheid, maar ook over het koninkrijk van God en de gerechtigheid en vrede die daarbij horen. Na afloop van de dienst bent u welkom om de scheidende ambtsdragers de hand te drukken en samen koffie te drinken.

1 oktober 2017

Johanneskerk
Wijkgemeente Johanneskerk
10:00 – Johanneskerk

Pastor M. Mensink | Gezinsdienst | Koffie na de dienst

8 oktober 2017

Johanneskerk
Wijkgemeente Johanneskerk
10:00 – Johanneskerk

Op zondag 8 oktober gaat ds. Lammers uit Giessen-Oudekerk voor.

15 oktober 2017

Johanneskerk
Wijkgemeente Johanneskerk
10:00 – Johanneskerk

Op zondag 15 oktober gaat ds. K.E. Bras uit Haarlem voor. Er is koffie na de dienst.


Kerkdiensten wijkgemeente Grote kerk

24 september 2017

Grote Kerk
Wijkgemeente Grote Kerk
10:00 – Grote Kerk
Ds. E.K. Foppen

Grote Kerk
Wijkgemeente Grote Kerk
16:45 – Grote Kerk
Ds. D.M. Heikoop


Kerkdiensten wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost

24 september 2017

Regenboogschool
Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Parallel aan de dienst met voorganger ds. B. Grandia uit Doesburg is er een Kerk op Schoot dienst. Een sprankelende en belevingsgerichte dienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

1 oktober 2017

Regenboogschool
Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

In deze dienst gaat onze wijkpredikant ds. Dirk Ophoff voor. Drie gemeenteleden doen belijdenis van hun geloof.