Kerkdiensten wijkgemeente Open Pastoraat

27 januari 2019

Open Pastoraat in de Harmonie
10:00 – De Harmonie (Open Pastoraat)

Iedere zondag om 10 uur houdt het Open Pastoraat een dienst in de Harmonie.


Kerkdiensten wijkgemeente Johanneskerk

24 februari 2019

Kerkdienst 24 februari 2019
10:00 – Johanneskerk

De voorganger is vandaag ds. J.T. Wolleswinkel te Meerkerk

3 maart 2019

Kerkdienst 3 maart 2019
10:00 – Johanneskerk
Ds. A. Wijting

Na de dienst is er gelegenheid na te praten in de ontmoetingsruimte.

Het is de laatste zondag voor het begin van de veertigdagentijd. We lezen dan Lucas 6:39-49: de afsluiting van de Bergrede in de versie van Lucas. Diverse beelden rollen over elkaar heen: maak niet te veel drukte over de splinter in het oog van de ander met voorbij gaan aan de balk in ons eigen oog; of een boom goed is, zien we aan de vruchten, en dat geldt ook ons geloof; leven vanuit Jezus Christus is als het bouwen van een huis op een rots.

10 maart 2019

Kerkdienst 10 maart 2019
10:00 – Johanneskerk
Ds. A. Wijting

We  beginnen de veertigdagentijd met een avondmaalsdienst. Bij die zondag past van oudsher het evangelie van de verzoeking in de woestijn: Lucas 4:1-13. Onverminderd actueel!

13 maart 2019

Biddag 13 Maart 2019
19:30 – Johanneskerk
Ds. A. Wijting

viering biddag voor gewas en arbeid

17 maart 2019

Kerkdienst 17 maart 2019
10:00 – Johanneskerk

mevrouw H.J. Blom – koffie na de dienst


Kerkdiensten wijkgemeente Grote kerk

24 februari 2019

Kerkdiensten
09:30 – Grote Kerk

 

Kerkdiensten
16:45 – Grote Kerk

 

3 maart 2019

Kerkdiensten
09:30 – Grote Kerk

 

Kerkdiensten
16:45 – Johanneskerk

 

10 maart 2019

Kerkdiensten
09:30 – Grote Kerk

 

Kerkdiensten
16:45 – Johanneskerk

 

13 maart 2019

Kerkdiensten
14:30 – Grote Kerk

 

Kerkdiensten
19:30 – Grote Kerk

 

17 maart 2019

Kerkdiensten
09:30 – Grote Kerk

 

Kerkdiensten
16:45 – Johanneskerk

 


Kerkdiensten wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost

24 februari 2019

Kerkdienst
10:00 – Regenboogschool
Ds. Dirk Ophoff

3 maart 2019

Kerkdienst
10:00 – Regenboogschool
Ds. Dirk Ophoff

10 maart 2019

Kerkdienst
10:00 – Regenboogschool
Ds. Dirk Ophoff

Het is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Vandaag maken we een begin met het project voor de kinderen. We worden begeleid door onze muziekband 4U en er is jeugdkerk voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar.

Taize viering
19:30 – Regenboogschool

In deze Taizéviering staat het schilderij ‘Isaak zegent Jakob’ van Govert Flinck centraal. We denken na over de afgebeelde personen: Isaak, Jakob en Rebekka. Ook mediteren we over de grote afwezige: Ezau. Alle vier zijn zij mensen van licht en duisternis. De Taizéliederen zijn zo uitgezocht dat we daarmee als het ware een gesprek aangaan met de Isaak, Rebekka, Jakob en Ezau in onszelf. We worden begeleid door piano, fluit en viool.

17 maart 2019

Kerkdienst
10:00 – Regenboogschool

Op de 2e zondag in de veertigdagentijd is er een gastpredikant: ds. Klaas Dirksz van den Hout uit Woudrichem.