Kerkdiensten wijkgemeente Open Pastoraat

27 mei 2018

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

Ds. Martine Wassenaar gaat voor in de Exoduskerk. Gerben Budding speelt op het orgel.


Kerkdiensten wijkgemeente Johanneskerk

27 mei 2018

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

In de Johanneskerk hebben we een heel bijzondere missionaire dienst op zondag 27 mei. Voorganger is Theo van Teijlingen uit Goes. Ik citeer wat hij schrijft op zijn eigen website www.defigurant.nl: ‘Het gaat niet om ons, het gaat om de Hoofdrolspeler, maar we mogen wel meespelen …’ ‘Onze inspiratie is het Goede Nieuws. Dit willen we doorgeven op een creatieve manier, waarbij we tegelijkertijd handen en voeten willen zijn voor diaconale projecten. U bent meer dan welkom. Dit wordt echt een dienst om ook eens iemand mee te nemen die niet elke dag een kerkgebouw van binnen ziet en die niet wekelijks een kerkdienst bijwoont.

3 juni 2018

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

pastor M. Mensink, jeugddienst – koffie na de dienst

10 juni 2018

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Ds. Wijting gaat op 10 juni voor en preekt dan over Job 2. Job wordt door zwaar onheil getroffen. De vraag rijst naar het verband tussen God en alle rampspoed. Jobs vrouw knapt hierop helemaal af. Er komen ook drie vrienden om Job te troosten. Ze weten eerst niet wat ze moeten zeggen. Vaak is het beter om niets te zeggen dan door woorden, hoe goed bedoeld ook, het verdriet van de ander geen recht te doen en geen ruimte te geven.

17 juni 2018

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Zondag 17 juni is er een missionaire dienst. De voorganger, ds. Esther van Schie, is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland met een bijzondere opdracht voor migranten.

1 juli 2018

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Vandaag gaat voor in de dienst kandidaat J.C. IJzerman te Giessendam-Hardinxveld


Kerkdiensten wijkgemeente Grote kerk

21 juni 2018

Grote Kerk
Kerkdiensten
19:30 – Grote Kerk

Zondag 21 januari was de gezamenlijke opening van de week van gebed in de Grote Kerk. We zien terug op een goede viering. Omdat het goed en zegenrijk is om gezamenlijk het aangezicht van God te zoeken en voorbede te doen voor de stad, is er een nieuw initiatief: het stadsgebed. Maandelijks komen we op donderdagavond –tijdens de koopavond- bij elkaar in de Grote Kerk in stilte en gebed. De opzet van dit gebedsmoment is als volgt:
Klokgelui,
Welkom,
(een moment van stilte, gevolgd door openingsvers, lofprijzing),
Lied,
Gebed van toewijding,
Schriftlezing,
Korte overweging,
Muziek,
Voorbede,
Stil gebed en Onze Vader,
Avondlied,
Zegenbede.

Het stadsgebed wordt geleid door één van de voorgangers van de verschillende christelijke gemeenten in onze stad. Verder verleent stadsorganist Gerben Budding zijn medewerking. Het moment zal ongeveer een half uur duren en begint om 19.30 uur.

Het stadsgebed wordt gehouden op donderdagavond 21 juni, Grote Kerk, 19.30 uur. Iedereen heel hartelijk welkom.


Kerkdiensten wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost

27 mei 2018

Regenboogschool
Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Oud-wijkpredikant Suzanne de Jong-Tennekes is vandaag de voorganger. Het blazersensemble zorgt voor een bijzondere muzikale begeleiding.

Regenboogschool
Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Parallel aan de kerkdienst is er een viering voor kinderen tot 4 jaar. Tijdens deze kind op schoot dienst wordt het verhaal van de bruiloft in Kana verteld. We zingen liedjes en de kinderen worden geprikkeld om actief mee te doen.