Kerkdiensten wijkgemeente Open Pastoraat

Geen opgave


Kerkdiensten wijkgemeente Johanneskerk

29 april 2018

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Voorganger, ds. A. Wijting

6 mei 2018

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

voorganger, ds. A. Wijting


Kerkdiensten wijkgemeente Grote kerk

17 mei 2018

Grote Kerk
Kerkdiensten
19:30 – Grote Kerk

Zondag 21 januari was de gezamenlijke opening van de week van gebed in de Grote Kerk. We zien terug op een goede viering. Omdat het goed en zegenrijk is om gezamenlijk het aangezicht van God te zoeken en voorbede te doen voor de stad, is er een nieuw initiatief: het stadsgebed. Maandelijks komen we op donderdagavond –tijdens de koopavond- bij elkaar in de Grote Kerk in stilte en gebed. De opzet van dit gebedsmoment is als volgt:
Klokgelui,
Welkom,
(een moment van stilte, gevolgd door openingsvers, lofprijzing),
Lied,
Gebed van toewijding,
Schriftlezing,
Korte overweging,
Muziek,
Voorbede,
Stil gebed en Onze Vader,
Avondlied,
Zegenbede.

Het stadsgebed wordt geleid door één van de voorgangers van de verschillende christelijke gemeenten in onze stad. Verder verleent stadsorganist Gerben Budding zijn medewerking. Het moment zal ongeveer een half uur duren en begint om 19.30 uur.

Het stadsgebed wordt gehouden op donderdagavond 17 mei, Grote Kerk, 19.30 uur. Iedereen heel hartelijk welkom.
21 juni is de volgende samenkomst.

21 juni 2018

Grote Kerk
Kerkdiensten
19:30 – Grote Kerk

Zondag 21 januari was de gezamenlijke opening van de week van gebed in de Grote Kerk. We zien terug op een goede viering. Omdat het goed en zegenrijk is om gezamenlijk het aangezicht van God te zoeken en voorbede te doen voor de stad, is er een nieuw initiatief: het stadsgebed. Maandelijks komen we op donderdagavond –tijdens de koopavond- bij elkaar in de Grote Kerk in stilte en gebed. De opzet van dit gebedsmoment is als volgt:
Klokgelui,
Welkom,
(een moment van stilte, gevolgd door openingsvers, lofprijzing),
Lied,
Gebed van toewijding,
Schriftlezing,
Korte overweging,
Muziek,
Voorbede,
Stil gebed en Onze Vader,
Avondlied,
Zegenbede.

Het stadsgebed wordt geleid door één van de voorgangers van de verschillende christelijke gemeenten in onze stad. Verder verleent stadsorganist Gerben Budding zijn medewerking. Het moment zal ongeveer een half uur duren en begint om 19.30 uur.

Het stadsgebed wordt gehouden op donderdagavond 21 juni, Grote Kerk, 19.30 uur. Iedereen heel hartelijk welkom.


Kerkdiensten wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost

29 april 2018

Regenboogschool
Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Op zondag 29 april is mevr. G. Bijl-Bor uit Noordeloos bij ons te gast.

6 mei 2018

Regenboogschool
Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Onze wijkpredikant ds. Dirk Ophoff gaat voor in deze dienst.