Kerkdiensten wijkgemeente Open Pastoraat

26 november 2017

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

Ds. Kirsten Slettenaar gaat voor op deze eeuwigheidszondag waarin we de overledenen herdenken. Pastorale zingt o.l.v. Herman van der Vliet. Olga Malkina bespeelt de vleugel.
Kirsten schreef:
Fijn om komende zondag weer in het OP te zijn. Dat voelt vertrouwd en goed. Het is daarbij ook nog een bijzondere dienst waarin ik mag voorgaan. Als gemeente delen we zondag in elkaars kwetsbaarheid. Het gemis van iemand die je lief is kan je tot in je ziel raken. Dat is niet iets om zomaar met iedereen te delen. En dat hoeft ook niet. Toch kan het heel waardevol zijn om samen met mensen die een dergelijk gemis ook kennen, een gedachtenisdienst mee te beleven. Gedeelde smart is halve smart, zegt het spreekwoord. Zondag verstaan we elkaar alleen al door het uitspreken van de naam. Die ene naam, die voor jou zo betekenisvol is. Dat doen we in verbondenheid met de Eeuwige, die ons allen betrouwbaar nabij wil zijn.

Exoduskerk
Kerkdiensten
19:30 – Exoduskerk

Zondag 26 november is er om 19:30 uur in de Exoduskerk een Vesper.
Deze korte dienst biedt een moment van bezinning en inkeer door stilte, schriftlezing, lofzang en gebed.
Er wordt medewerking verleend door een vocaal ensemble bestaande uit Marjon van der Linden, sopraan, José Donkersloot, alt, Gerben de Jong, tenor en Gerben Budding, bas.
De organist deze avond is Gerben Budding. Er zullen werken worden vertolkt van Henry Purcel, Sir Arthur Sullivan, Johann Sebastian Bach en Giovanni Pierluigi da Palestrina.

3 december 2017

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

Annemike van der Meiden gaat voor. Pastorale zingt o.l.v. Herman van der Vliet. Olga Malkina begeleidt ons op de vleugel.
Het is eerste Advent. Na afloop is er een stand van de Wereldwinkel aanwezig.
Annemike (1959) begon in 1982 bij het Albert Schweitzer Fonds, werkte van 1992 tot 2014 als voorganger en als geestelijk verzorger en studeerde theologie schreef een aantal boeken. Sinds 2014 is zij volledig afgekeurd, maar schrijft en gaat soms voor. Annemike heeft twee volwassen kinderen en is getrouwd met Marinus den Oudsten. Sinds 2017 woont zij in de Augustanahof in Amsterdam, een vorm van wonen met jong en oud en als motto: omzien naar elkaar en naar de buurt.


Kerkdiensten wijkgemeente Johanneskerk

26 november 2017

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Op zondag 26 november vieren wij de laatste zondag van het liturgisch jaar. Tijdens deze dienst noemen we de namen van hen die in Christus ontslapen zijn. Ook zal er ruimte zijn voor het gedenken van hen die wellicht niet tot onze gemeente horen, maar wel hun plaats in onze harten hebben. Aan deze dienst werken de jongeren van het jeugd- en jongerenpastoraat weer mee bij het plaatsen van de rozen. Muzikale medewerking is er door organist Nico Blom en Tineke Bakker, fluitist. Pastor Mensink en ds. Wijting gaan voor. De lezingen zijn Genesis 49:28-50:15 en Johannes 15:16-17. Zowel voor als na de dienst is er koffie drinken in De Heul. We kunnen dan met elkaar ervaringen van dank en van gemis met elkaar delen.

3 december 2017

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Op zondag 3 december, de eerste adventszondag, gaat ds. Van Tellingen, onze oud-predikant voor.

Iedere adventsdienst steken de kinderen van de kindernevendienst een adventskaars aan en spreken daarbij een tekst uit. Ook doen de kinderen een kort gebed vooraf gaande aan de voorbeden. Iedere zondag wordt het thema ook uitgelegd, voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan. Dit gebeurt door een filmpje dat wordt gemaakt door de jongeren van het jeugd- en jongerenpastoraat. Wij hopen weer veel kinderen, jongeren en hun ouders te begroeten.

10 december 2017

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Op zondag 10 december, de tweede adventszondag, gaat ds. Wijting voor. We vieren dan het Heilig Avondmaal. Medewerking verleent het projectkoor. Samen met het koor zingen we de intochtspsalm van de zondag, deze keer Psalm 80a: een mooie bewerking met een fraaie melodie van Willem Vogel. Ook zingen we samen de liederen 447 en 1016.

17 december 2017

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Op de derde adventszondag, 17 december, gaat pastor Mensink voor en is Jesaja 35 aan de orde: een woestijn komt tot bloei.

Iedere adventsdienst steken de kinderen van de kindernevendienst een adventskaars aan en spreken daarbij een tekst uit. Ook doen de kinderen een kort gebed vooraf gaande aan de voorbeden. Iedere zondag wordt het thema ook uitgelegd, voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan. Dit gebeurt door een filmpje dat wordt gemaakt door de jongeren van het jeugd- en jongerenpastoraat. Wij hopen weer veel kinderen, jongeren en hun ouders te begroeten.


Kerkdiensten wijkgemeente Grote kerk

Geen opgave


Kerkdiensten wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost

26 november 2017

Regenboogschool
Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

In deze dienst gedenken we de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Ook is er ruimte om persoonlijke dierbaren te gedenken.

3 december 2017

Regenboogschool
Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Ds. Dirk Ophoff is onze voorganger deze zondag. Het adventsproject ‘Een boek vol verwachting’ voor de kinderen wordt gepresenteerd.

10 december 2017

Regenboogschool
Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Ds. W. van Laatum uit Arkel gaat voor op de tweede zondag in de adventstijd.