Grote kerk

De protestante wijkgemeente Grote kerk voor Gereformeerd belijden staat voor een gemeenschap van christenen die in hun geloof eigentijds proberen voort te bouwen op een rijke traditie in de lijn van de Reformatie.
 
De protestante wijkgemeente Grote kerk wil een warme gemeenschap zijn met een open deur naar buiten. De kerk is er ten dienste van haar niet-leden! Die dienst uit zich in woorden en in daden waarbij evangelisatie,1-op-10 pastoraat en diaconaat samenkomen. Zij kan de gestalte aannemen van een gesprek-over-de-heg, een bezoek aan iemand die eenzaam is of praktische hulp bij het doen van boodschappen.

Website Grote kerk