Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente in Gorinchem en Spijk (PGG) wordt gevormd uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeentes. Ook de predikanten hebben zitting in dit gremium. Het is het hoogste beslissingsorgaan van de Protestantse Gemeente Gorinchem en Spijk.
De AK verzorgt ook de afvaardigingen naar de Classis en andere koepels.