Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente in Gorinchem (PGG) wordt gevormd uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeentes. Ook de predikanten hebben zitting in dit gremium. Het is het hoogste beslissingsorgaan van de Protestantse Gemeente Gorinchem.
De AK verzorgt ook de afvaardigingen naar de Classis en andere koepels.