College van Diakenen

Het College van Diakenen wordt gevormd uit afgevaardigde diakenen uit alle wijkgemeentes. Personen met specialistische kennis kunnen ook worden toegevoegd aan het CvD. Het CvD houdt zich bezig met alle diaconale taken namens de PGG. De ZWO-groep is een onderdeel van de diaconale taak. Het CvD valt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.