Protestantse Gemeente Gorinchem

Alles over Kerkbalans vindt u hier.

De Protestantse Gemeente Gorinchem is op 1 juli 2013 ontstaan door een fusie tussen de Hervormde Gemeente in Gorinchem, de Gereformeerde Kerk van Gorinchem en de Hervormde Gemeente van Dalem. Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Gemeente Gorinchem is een pluriforme gemeente. Dit brengt u als inwoner van Gorinchem of daar buiten de mogelijkheid te kiezen voor een kerkgemeenschap die u dicht bij uw geloofsbelevenis brengt. Wij hopen van harte dat u zich bij ons thuis zult voelen.


Direct naarActueel


Kerkbalans 2018
Door Hugo Moret op 2 februari 2018
Zie OVER PGG – Actie Kerkbalans Lees verder


Activiteiten


21 maart 2018

De Heul

1 april 2018

De Heul

18 april 2018

De Heul

19 april 2018

De Heul

16 mei 2018

De Heul

20 juni 2018

De HeulKerkdiensten


22 maart 2018

Grote Kerk
Kerkdiensten
19:30 – Grote Kerk

Zondag 21 januari was de gezamenlijke opening van de week van gebed in de Grote Kerk. We zien terug op een goede viering. Omdat het goed en zegenrijk is om gezamenlijk het aangezicht van God te zoeken en voorbede te doen voor de stad, is er een nieuw initiatief: het stadsgebed. Maandelijks komen we op donderdagavond –tijdens de koopavond- bij elkaar in de Grote Kerk in stilte en gebed. De opzet van dit gebedsmoment is als volgt:
Klokgelui,
Welkom,
(een moment van stilte, gevolgd door openingsvers, lofprijzing),
Lied,
Gebed van toewijding,
Schriftlezing,
Korte overweging,
Muziek,
Voorbede,
Stil gebed en Onze Vader,
Avondlied,
Zegenbede.

Het stadsgebed wordt geleid door één van de voorgangers van de verschillende christelijke gemeenten in onze stad. Verder verleent stadsorganist Gerben Budding zijn medewerking. Het moment zal ongeveer een half uur duren en begint om 19.30 uur.

Het stadsgebed wordt gehouden op donderdagavond 22 maart, Grote Kerk, 19.30 uur. Iedereen heel hartelijk welkom.
19 april, 17 mei en 21 juni zijn de volgende samenkomsten.

25 maart 2018

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

De Heer Jan Greven uit Blaricum gaat voor in de Exoduskerk. Kees Glaubitz speelt op het orgel.

Regenboogschool
Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Deze zondag is het Palmpasen. De kinderen gaan direct aan het begin van de dienst naar de eigen ruimte om paasstokken te maken. Halverwege de dienst komen ze in optocht de kerk binnen. Na het kindermoment vertrekken ze naar de Kromme Akkers om de paasstokken uit te delen. Voorganger deze dienst is onze wijkpredikant Dirk Ophoff.

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Voorganger, ds. A. Wijting
Na de dienst kunt u nog blijven napraten onder het genot van een kop koffie, thee of iets fris voor de kinderen.
Mocht u vergeten zijn dat de zomertijd was ingegaan is er dus als troost toch nog koffie.

29 maart 2018

Exoduskerk
Kerkdiensten
19:30 – Exoduskerk

Ds. Martine Wassenaar gaat voor in de Exoduskerk op Witte Donderdag. Pastorale zingt o.l.v. Herman van der Vliet. Olga Malkina bespeelt de vleugel.

30 maart 2018

Kerkdiensten
19:30 – Lutherse Kerk (Schuilkerk)

Gert Mesch gaat voor in de Lutherse Kerk. Pastorale zingt o.l.v. Herman van der Vliet. Olga Malkina bespeelt de vleugel en Anouk Mesch speelt op de dwarsfluit.

Johanneskerk
Kerkdiensten
19:30 – Johanneskerk

Goede Vrijdag
Voorganger, ds. A. Wijting

31 maart 2018

Exoduskerk
Kerkdiensten
21:30 – Exoduskerk

Ds. Martine Wassenaar gaat voor in de Exoduskerk. Pastorale zingt o.l.v. Herman van der Vliet. Olga Malkina bespeelt de vleugel en Anouk Mesch speelt op de dwarsfluit.

1 april 2018

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

Ds. Martine Wassenaar gaat voor met Pasen in de Exoduskerk. Pastorale zingt o.l.v. Herman van der Vliet. Olga Malkina bespeelt de vleugel. Anouk Mesch speelt dwarsfluit.

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Paasviering, voorganger onze eigen predikant ds. A. Wijting