Protestantse Gemeente Gorinchem

U ontvangt nu geen nieuwsbrief meer?
Dat klopt als u nog niet gereageerd hebt op de mail die we u woensdag stuurden! U moet namelijk opnieuw instemmen met het toezenden van de nieuwsbrief via e-mail. Klik op de knop in die mail en zet een vinkje bij e-mail. En dan gegevens bijwerken. Wij sturen u dan voortaan weer de nieuwsbrief toe.

De Protestantse Gemeente Gorinchem is op 1 juli 2013 ontstaan door een fusie tussen de Hervormde Gemeente in Gorinchem, de Gereformeerde Kerk van Gorinchem en de Hervormde Gemeente van Dalem. Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Gemeente Gorinchem is een pluriforme gemeente. Dit brengt u als inwoner van Gorinchem of daar buiten de mogelijkheid te kiezen voor een kerkgemeenschap die u dicht bij uw geloofsbelevenis brengt. Wij hopen van harte dat u zich bij ons thuis zult voelen.


Direct naarActueel


Kerkbalans 2018
Door Hugo Moret op 2 februari 2018
Zie OVER PGG – Actie Kerkbalans Lees verder


Activiteiten


Geen opgaveKerkdiensten


21 juni 2018

Grote Kerk
Kerkdiensten
19:30 – Grote Kerk

Zondag 21 januari was de gezamenlijke opening van de week van gebed in de Grote Kerk. We zien terug op een goede viering. Omdat het goed en zegenrijk is om gezamenlijk het aangezicht van God te zoeken en voorbede te doen voor de stad, is er een nieuw initiatief: het stadsgebed. Maandelijks komen we op donderdagavond –tijdens de koopavond- bij elkaar in de Grote Kerk in stilte en gebed. De opzet van dit gebedsmoment is als volgt:
Klokgelui,
Welkom,
(een moment van stilte, gevolgd door openingsvers, lofprijzing),
Lied,
Gebed van toewijding,
Schriftlezing,
Korte overweging,
Muziek,
Voorbede,
Stil gebed en Onze Vader,
Avondlied,
Zegenbede.

Het stadsgebed wordt geleid door één van de voorgangers van de verschillende christelijke gemeenten in onze stad. Verder verleent stadsorganist Gerben Budding zijn medewerking. Het moment zal ongeveer een half uur duren en begint om 19.30 uur.

Het stadsgebed wordt gehouden op donderdagavond 21 juni, Grote Kerk, 19.30 uur. Iedereen heel hartelijk welkom.

24 juni 2018

Regenboogschool
Kerkdiensten
00:00 – Regenboogschool

Deze zondag gaat ds. T. Cammeraat uit Veenendaal voor in de kerkdienst.

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

Ds. Menno Hofman uit Voorburg gaat voor in de Exoduskerk. Kees Glaubitz begeleidt ons op het orgel.

Grote Kerk
Kerkdiensten
10:00 – Grote Kerk

Op zondag 24 juni sluiten wij aan bij de kerkdienst van de wijkgemeente Grote Kerk om 10.00 uur in de Grote Kerk. In die dienst neemt ds. Foppen afscheid van de Protestantse Gemeente Gorinchem en ook van de wijkgemeente Grote Kerk. Er is op zondag 24 juni dan ook geen eigen dienst in de Johanneskerk! Wel rijdt de kerkauto als altijd. Niet alleen voor de vaste gebruikers, maar voor iedereen die op die zondag graag vervoer naar en van de Grote Kerk wenst. Dit vereist wel de nodige voorbereiding en organisatie. Daarom het zeer dringende verzoek om voor donderdagavond 21 juni acht uur telefonisch contact op te nemen met de heer Van Camp als u graag opgehaald en thuisgebracht wilt worden op deze zondagmorgen. Het telefoonnummer is 64 86 22.

1 juli 2018

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

Ds. Jacomette de Blois uit Utrecht gaat voor in de Exoduskerk. Kees Glaubits bespeelt het orgel.
Jacomette schreef:
Ik ben echtgenote, moeder van 5 kinderen in een super samengesteld gezin en oma van 4 kleinkinderen.
In 1992 maakte ik de overstap van het oude wijken pastoraat naar het oude mensen pastoraat.
Van werken met loslopende mensen in de marge van onze samenleving, naar mensen in de marge, die wonen in een instelling.
In mijn werk als geestelijk verzorger, geef ik ook cursussen “levensverhaal schrijven, “omgaan met oorlogsproblematiek”.
Mensen zien, horen, aanvoelen en kennen zijn waarden die overeind moeten blijven in de helaas vermarkte zorg. Daar vecht ik voor. Vandaar dat ik veel opschrijf en weer doorgeef in mijn boeken en kalenders.

Regenboogschool
Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Op zondag 1 juli is er een jeugddienst met het thema ‘bouwen’. De oudste kinderen van de kindernevendienst nemen afscheid en worden welkom geheten voor de jeugdkerk. Tienerkoor Grace treed op en zorgt voor de muzikale begeleiding.

Johanneskerk
Kerkdiensten
10:00 – Johanneskerk

Vandaag gaat voor in de dienst kandidaat M.G. van Diepen te Amsterdam.

8 juli 2018

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

De heer H. Le Grand uit Soest gaat voor in de Exoduskerk.

15 juli 2018

Exoduskerk
Kerkdiensten
10:00 – Exoduskerk

Ds. Martine Wassenaar gaat voor in de Exoduskerk.
Hierna beginnen de zomerdiensten die we samen met wijkgemeente Oost in de Dalemkerk organiseren. LET OP: de zomerdiensten starten om 9.30 uur!

22 juli 2018

Dalemse kerk
Kerkdiensten
09:30 – Dalemse kerk

De zomerdiensten die het Open Pastoraat en wijkgemeente Dalem-Gorinchem-Oost organiseert in de Dalemkerk beginnen om 9.30 uur op de zondagen van 22 juli tot en met 19 augustus.
22 juli: ds. K.M. Dijkerman uit Texel
29 juli: ds. Martine Wassenaar
5, 12 en 19 augustus: ds. Dirk Ophoff. 19 augustus ook Avondmaal!