Samen in Actie

Actueel
Lees meer over de actuele berichten van Samen in Actie op onze actueel pagina.

Alternatieve kerstmarkt 1 december 2018

Op zaterdag 1 december 2018 van 10:00 tot 14:00 wordt de Alternatieve Kerstmarkt gehouden in wijkgebouw De Heul. De opbrengst komt geheel ten goede aan de opvang van kinderen in het dorp Cradock in Zuid-Afrika. Een greep uit de activiteiten: Enveloppen trekken, met supermooie prijzen !! Verkoop zelfgemaakte jam en …

Terugblik informatieavond kinderarbeid

Eerlijkere kleding: wat kunnen wij daar nu aan doen? Afgelopen dinsdag 20 februari was er een informatieavond over kinderarbeid in de textielindustrie en verantwoorde kleding om ons daarop te bezinnen. Met zo’n 30 mensen was er een mooi opkomst. Allereerst staan we stil bij het bestrijden van kinderarbeid door SAVE, …

Spaaractie veertigdagentijd voor Kinderen in de Knel

Als ouders wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. In de veertigdagentijd vragen we u aandacht voor kinderen die dat niet hebben, kinderen in de knel. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet …

Bekijk alle nieuwsberichten

Samen in Actie voor Kinderen in de Knel!
Samen in Actie heeft voor de periode van september 2016 tot en met augustus 2018 een thema gekozen waar extra geld voor wordt ingezameld: Kinderen in de Knel. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we kinderarbeid bestrijden.

Lees meer!

Alternatieve kerstmarkt
Op zaterdag 25 november 2017 wordt van 10:00 tot 15:00 uur weer de jaarlijkse Alternatieve kerstmarkt gehouden in De Heul. Noteert u deze datum vast in uw agenda, deze gezellige dag mag u beslist niet missen!

Lees meer!

Boekenmarkt
Zaterdag 21 april is er weer een gezellige boekenmarkt. Van 10:00 tot 15:00 uur bent u van harte welkom om boeken te komen kopen. De opbrengst gaat naar het kinderen in de knel: Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India. Alle ingeleverde boeken worden door vrijwilligers gesorteerd op genre. Bijvoorbeeld geschiedenis, natuur, kunst, romans en kinderboeken. Van alles is een ruime sortering zodat er voor iedereen wat wils is. Ook zijn er cd’s, dvd’s en lp’s.

Het is ook een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Daarnaast is er een tekentafel voor de kinderen.

Inleveren boeken
U kunt nog tot 20 april u boeken, cd’s, dvd’s en lp’s inleveren. Graag vooraf even een telefoontje naar De Heul (0183-623674) als u de boeken wilt inleveren of bel naar Anton Vermaas (0183-665531) als u wilt dat de boeken worden opgehaald.

We hopen dat u de boekenmarkt weer wilt steunen!

Spaaractie veertigdagentijd
Ieder jaar wordt er in de veertigdagentijd een spaaractie gehouden voor mensen die het minder goed hebben dan wij. De veertigdagentijd  is een bijzondere tijd die ons uitnodigt om na te denken over hoe Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Maar ook een periode om na te denken over hoe delen u en anderen verder helpt. Door te delen van onze rijkdom, kunnen we mensen hoop en een nieuw toekomstperspectief geven. De opbrengst van de spaaractie wordt verdeeld over verschillende projecten die door Samen in Actie worden uitgekozen. U kunt meesparen via uw bijdrage aan de collectes en door thuis te sparen via de spaardoosjes die aan het begin van de veertigdagentijd worden uitgedeeld in de kerk. U kunt natuurlijk ook een extra bijdrage overmaken naar NL57 INGB 0000 653 259 ten name van ZWO Protestantse Gemeente Gorinchem o.v.v. spaaractie veertigdagentijd. Op deze manier hopen we samen een mooi bedrag op te halen om de projecten te steunen.

Collectes
Ieder jaar wordt het collecterooster door de diaconie van de wijkgemeente. Er wordt daarbij een keuze gemaakt uit het landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland waarin collectes zijn opgenomen voor het werk van Kerk in Actie. Daarnaast worden er doelcollectes gehouden voor het thema Kinderen in de Knel en andere projecten in de wereld. Bij onverwachte rampen vragen wij om speciale bijdragen voor noodhulp.

Geef ook
Met uw financiële bijdrage kunnen wij projecten in de wereld steunen om mensen in nood te helpen. Een gift voor de projecten is welkom in de collectezak of op: NL57 INGB 0000 653 259 ten name van ZWO Protestantse Gemeente Gorinchem.

U kunt ook rechtstreeks geven aan Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht.

Voor meer informatie over projecten, donaties en acties kunt terecht op www.kerkinactie.nl

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid!

Wie zijn wij
Samen in Actie is een commissie van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Gorinchem voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij graag delen van wat ons is gegeven. Om mensen wereldwijd hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Alle wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Gorinchem zijn in de commissie vertegenwoordigd. Samen in Actie organiseert activiteiten om de projecten van Kerk in Actie en andere doelen in het buitenland te kunnen steunen. Voorzitter en contactpersoon is Hanneke Blom.