Samen in Actie

Actueel
Lees meer over de actuele berichten van Samen in Actie op onze actueel pagina.

Informatieavond kinderarbeid in textielindustrie en verantwoorde kleding

Wat wilt u weten over kinderarbeid in de textielindustrie? Of wilt u liever niets weten? Kom op dinsdag 20 februari om 20:00 in de Exoduskerk naar de informatieavond over kinderarbeid in de textielindustrie en verantwoord kleding kopen. Vanaf 19:30 staat de koffie en thee klaar. De avond duurt tot 22:00 …

Spaaractie veertigdagentijd voor Kinderen in de Knel

Als ouders wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. In de veertigdagentijd vragen we u aandacht voor kinderen die dat niet hebben, kinderen in de knel. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet …

Geef hoop aan een kind op de vlucht – Geloof, hoop en Syrië

Kunt u zich het voorstellen: Elke dag leven in angst? Een schrikbeeld, maar voor kinderen in Syrië  een feit. De kinderen groeien op met de dagelijkse angst voor geweld of hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede gekend. De oorlog in Syrië duurt …

Bekijk alle nieuwsberichten

Samen in Actie voor Kinderen in de Knel!
Samen in Actie heeft voor de periode van september 2016 tot en met augustus 2018 een thema gekozen waar extra geld voor wordt ingezameld: Kinderen in de Knel. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we kinderarbeid bestrijden.

Lees meer!

Alternatieve kerstmarkt
Op zaterdag 25 november 2017 wordt van 10:00 tot 15:00 uur weer de jaarlijkse Alternatieve kerstmarkt gehouden in De Heul. Noteert u deze datum vast in uw agenda, deze gezellige dag mag u beslist niet missen!

Lees meer!

Boekenmarkt
Het was gezellig druk op de boekenmarkt van 8 april 2017 in de Heul. We hadden dan ook een topopbrengst, nl. 2.417,60 euro. Een flinke verhoging ten opzichte van vorig jaar. De bezoekers konden kiezen uit heel veel en kwalitatief vaak goede boeken. Veel kopers vonden dit jaar de weg naar De Heul, waarbij opviel dat sommige niet echt uit de regio Gorinchem kwamen. In het laatste half uur werden nog vele halve meters boeken voor 6.50 euro verkocht. Iedereen die boeken gebracht heeft, gekocht heeft of geholpen heeft als vrijwilliger, enorm bedankt!

Zelf neem ik, na 9 jaar, afscheid van de boekenmarkt. We zijn dus op zoek naar iemand die de organisatie van dit evenement wil overnemen om ook in 2018 een boekenmarkt te kunnen, zodat we ook in 2018 weer een boekenmarkt kunnen houden. Ter geruststelling, er zijn heel veel vrijwilligers om te helpen. De werkzaamheden bestaan uit:

  • het via mail en telefoon plannen en afspraken maken met de vrijwilligers over het vooraf aan de Boekenmarkt sorteren van de boeken en
  • het begeleiden van de verkoop op de marktdag zelf.

Heb je belangstelling? Neem dan contact met mij op.  Ik wil het graag goed overdragen en zo nodig wil ik volgend jaar nog wel op de achtergrond meehelpen.

Marga Stolk-Fabrie, 0183-563526, [email protected]

Spaaractie veertigdagentijd
Ieder jaar wordt er in de veertigdagentijd een spaaractie gehouden voor mensen die het minder goed hebben dan wij. De veertigdagentijd  is een bijzondere tijd die ons uitnodigt om na te denken over hoe Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Maar ook een periode om na te denken over hoe delen u en anderen verder helpt. Door te delen van onze rijkdom, kunnen we mensen hoop en een nieuw toekomstperspectief geven. De opbrengst van de spaaractie wordt verdeeld over verschillende projecten die door Samen in Actie worden uitgekozen. U kunt meesparen via uw bijdrage aan de collectes en door thuis te sparen via de spaardoosjes die aan het begin van de veertigdagentijd worden uitgedeeld in de kerk. U kunt natuurlijk ook een extra bijdrage overmaken naar NL57 INGB 0000 653 259 ten name van ZWO Protestantse Gemeente Gorinchem o.v.v. spaaractie veertigdagentijd. Op deze manier hopen we samen een mooi bedrag op te halen om de projecten te steunen.

Collectes
Ieder jaar wordt het collecterooster door de diaconie van de wijkgemeente. Er wordt daarbij een keuze gemaakt uit het landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland waarin collectes zijn opgenomen voor het werk van Kerk in Actie. Daarnaast worden er doelcollectes gehouden voor het thema Kinderen in de Knel en andere projecten in de wereld. Bij onverwachte rampen vragen wij om speciale bijdragen voor noodhulp.

Geef ook
Met uw financiële bijdrage kunnen wij projecten in de wereld steunen om mensen in nood te helpen. Een gift voor de projecten is welkom in de collectezak of op: NL57 INGB 0000 653 259 ten name van ZWO Protestantse Gemeente Gorinchem.

U kunt ook rechtstreeks geven aan Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht.

Voor meer informatie over projecten, donaties en acties kunt terecht op www.kerkinactie.nl

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid!

Wie zijn wij
Samen in Actie is een commissie van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Gorinchem voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij graag delen van wat ons is gegeven. Om mensen wereldwijd hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Alle wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Gorinchem zijn in de commissie vertegenwoordigd. Samen in Actie organiseert activiteiten om de projecten van Kerk in Actie en andere doelen in het buitenland te kunnen steunen. Voorzitter en contactpersoon is Hanneke Blom.