Samen in Actie

Actueel
Lees meer over de actuele berichten van Samen in Actie op onze actueel pagina.

Nieuwe projecten in Zambia

Wat kunnen christenen in Zambia en Gorinchem van elkaar leren? In 2019 gaan we samen op ontdekkingstocht en kennismaken met het leven in Zambia, een land in het midden van zuidelijk Afrika. We richten ons daarbij op twee projecten van Kerk in Actie: 1) Goede predikanten opleiden en 2) Maatjes …

Opbrengst Alternatieve Kerstmarkt 2018

Zaterdag 1 december heeft de 24ste editie van de Alternatieve Kerstmarkt plaatsgevonden. De opbrengst van de Kerstmarkt was dit jaar ca 3900 euro! Een prachtig bedrag waarmee het project van gemeentelid Ger Heester ondersteunen. Het geld maakt een betere opvang van kinderen in het Zuid-Afrikaanse dorp Cradock mogelijk. Deze opvang …

Terugblik informatieavond kinderarbeid

Eerlijkere kleding: wat kunnen wij daar nu aan doen? Afgelopen dinsdag 20 februari was er een informatieavond over kinderarbeid in de textielindustrie en verantwoorde kleding om ons daarop te bezinnen. Met zo’n 30 mensen was er een mooi opkomst. Allereerst staan we stil bij het bestrijden van kinderarbeid door SAVE, …

Bekijk alle nieuwsberichten

Samen in Actie voor Zambia
Samen in Actie heeft voor 2019 twee projecten uitgekozen waar geld voor wordt ingezameld: Goede predikanten opleiden en Maatjes voor Aidswezen. 

Lees meer!

Alternatieve kerstmarkt
Ieder jaar wordt er in november/ december een alternatieve kerstmarkt georganiseerd voor het goede doel.

Lees meer!

Boekenmarkt
Zaterdag 6 april is er weer een gezellige boekenmarkt. Van 10:00 tot 15:00 uur bent u van harte welkom om boeken te komen kopen. De opbrengst gaat naar twee projecten in Zambia: Goede predikanten opleiden en Maatjes voor Aidswezen. Alle ingeleverde boeken worden door vrijwilligers gesorteerd op genre. Bijvoorbeeld geschiedenis, natuur, kunst, romans en kinderboeken. Van alles is een ruime sortering zodat er voor iedereen wat wils is. Ook zijn er cd’s, dvd’s en lp’s.

Het is ook een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Daarnaast is er een tekentafel voor de kinderen.

Inleveren boeken
U kunt nog tot 5 april u boeken, cd’s, dvd’s en lp’s inleveren. Graag vooraf even een telefoontje naar De Heul (0183-623674) als u de boeken wilt inleveren of bel naar Anton Vermaas (0183-665531) als u wilt dat de boeken worden opgehaald.

We hopen dat u de boekenmarkt weer wilt steunen!

Spaaractie veertigdagentijd
Ieder jaar wordt er in de veertigdagentijd een spaaractie gehouden voor mensen die het minder goed hebben dan wij. De veertigdagentijd  is een bijzondere tijd die ons uitnodigt om na te denken over hoe Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Maar ook een periode om na te denken over hoe delen u en anderen verder helpt. Door te delen van onze rijkdom, kunnen we mensen hoop en een nieuw toekomstperspectief geven. De opbrengst van de spaaractie wordt verdeeld over verschillende projecten die door Samen in Actie worden uitgekozen. U kunt meesparen via uw bijdrage aan de collectes en door thuis te sparen via de spaardoosjes die aan het begin van de veertigdagentijd worden uitgedeeld in de kerk. U kunt natuurlijk ook een extra bijdrage overmaken naar NL57 INGB 0000 653 259 ten name van ZWO Protestantse Gemeente Gorinchem o.v.v. spaaractie veertigdagentijd. Op deze manier hopen we samen een mooi bedrag op te halen om de projecten te steunen.

Collectes
Ieder jaar wordt het collecterooster door de diaconie van de wijkgemeente. Er wordt daarbij een keuze gemaakt uit het landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland waarin collectes zijn opgenomen voor het werk van Kerk in Actie. Daarnaast worden er doelcollectes gehouden voor het thema Kinderen in de Knel en andere projecten in de wereld. Bij onverwachte rampen vragen wij om speciale bijdragen voor noodhulp.

Geef ook
Met uw financiële bijdrage kunnen wij projecten in de wereld steunen om mensen in nood te helpen. Een gift voor de projecten is welkom in de collectezak of op: NL57 INGB 0000 653 259 ten name van ZWO Protestantse Gemeente Gorinchem.

U kunt ook rechtstreeks geven aan Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht.

Voor meer informatie over projecten, donaties en acties kunt terecht op www.kerkinactie.nl

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid!

Wie zijn wij
Samen in Actie is een commissie van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Gorinchem voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij graag delen van wat ons is gegeven. Om mensen wereldwijd hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Alle wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Gorinchem zijn in de commissie vertegenwoordigd. Samen in Actie organiseert activiteiten om de projecten van Kerk in Actie en andere doelen in het buitenland te kunnen steunen. Voorzitter en contactpersoon is Hanneke Blom.