Samen in Actie

Wie zijn wij
Samen in Actie is een commissie van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Gorinchem voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij graag delen van wat ons is gegeven. Om mensen wereldwijd hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Alle wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Gorinchem zijn in de commissie vertegenwoordigd. Samen in Actie organiseert activiteiten om de projecten van Kerk in Actie en andere doelen in het buitenland te kunnen steunen. Waarnemend contactpersoon is Koen Steenbrink (Diaken Gorinchem Oost).

Alternatieve kerstmarkt
Ieder jaar wordt er in november/ december een alternatieve kerstmarkt georganiseerd voor het goede doel. Ga voor meer informatie naar de aparte webpagina.

Boekenmarkt
De boekenmarkt van 2021 gaat niet door. De berichten over het einde van de corona-pandemie zijn té onzeker om de organisatie hiervan op touw te zetten.
U kunt uw teveel aan boeken beter inleveren bij een kringloopwinkel, bijvoorbeeld Woord & Daad.

Spaaractie veertigdagentijd
Ieder jaar wordt er in de veertigdagentijd een spaaractie gehouden voor mensen die het minder goed hebben dan wij. De veertigdagentijd  is een bijzondere tijd die ons uitnodigt om na te denken over hoe Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Maar ook een periode om na te denken over hoe delen u en anderen verder helpt. Door te delen van onze rijkdom, kunnen we mensen hoop en een nieuw toekomstperspectief geven. De opbrengst van de spaaractie wordt verdeeld over verschillende projecten die door Samen in Actie worden uitgekozen. U kunt meesparen via uw bijdrage aan de collectes en door thuis te sparen via de spaardoosjes die aan het begin van de veertigdagentijd worden uitgedeeld in de kerk. U kunt natuurlijk ook een extra bijdrage overmaken naar NL57 INGB 0000 653 259 ten name van ZWO Protestantse Gemeente Gorinchem o.v.v. spaaractie veertigdagentijd. Op deze manier hopen we samen een mooi bedrag op te halen om de projecten te steunen.

Collectes
Ieder jaar wordt het collecterooster door de diaconie van de wijkgemeente. Er wordt daarbij een keuze gemaakt uit het landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland waarin collectes zijn opgenomen voor het werk van Kerk in Actie. Daarnaast worden er doelcollectes gehouden voor het thema Kinderen in de Knel en andere projecten in de wereld. Bij onverwachte rampen vragen wij om speciale bijdragen voor noodhulp.

Geef ook
Met uw financiële bijdrage kunnen wij projecten in de wereld steunen om mensen in nood te helpen. Een gift voor de projecten is welkom in de collectezak of op: NL57 INGB 0000 653 259 ten name van ZWO Protestantse Gemeente Gorinchem.

U kunt ook rechtstreeks geven aan Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht.
Voor meer informatie over projecten, donaties en acties kunt terecht op www.kerkinactie.nl

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid!