Gluren bij de buren

Wij beperken ons natuurlijk niet alleen tot de eigen stad!
Ook elders om ons heen vinden in kerken en seculiere ontmoetingsruimten vormende en toerustende activiteiten plaats die mogelijk voor ons Gorcummers interessant kunnen en zijn en daarover berichten wij hier, al dan niet door u op dat spoor gezet!

Dit wordt binnenkort gevuld!
Nog even geduld.