Webteam

Alle wijkgemeentes hebben een ‘eigen’ website en daarvoor ook vrijwilligers geworven/aangewezen die deze sites beheren en van content voorzien.
Maar ook social media en Apps worden gebruikt om de communicatie op allerlei gebieden actief te gebruiken.