College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters wordt gevormd uit afgevaardigde kerkrentmeesters uit alle wijkgemeentes. Personen met specialistische kennis kunnen ook worden toegevoegd aan het CvK. Het CvK heeft als verantwoordelijkheid om alle randvoorwaarden te realiseren zodat kan worden gekerkt. Zij treedt op als rechtspersoon namens de PGG voor alle wereldlijke zaken. Het CvK valt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.