Activiteiten

Een goed gesprek” is het thema van Vorming & Toerusting Gorinchem 2018-2019!!
Download HIER het volledige programma van seizoen 2018-2019.

5 maart 2019

God ontmoeten in Paulus
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Dit boekje van Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, belicht de kern en het doel van Paulus’ brieven. Het richt zich vooral op de sociale omgeving van Paulus, waarin christen zijn iets nieuws was dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in Paulus’ tijd werd gevormd. Daarmee helpt hij ons dichter bij de spiritualiteit van Paulus te komen.
Datum: dinsdagen 5 maart, 19 maart, 2 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie en thee

14 maart 2019

Kruiswegstaties in beeld en muziek
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Het kruis is het logo van de christelijke kerk. Het verhaal erachter, het lijdensverhaal, is eindeloos doorverteld, maar ook geschilderd, gebeeldhouwd, verfilmd. Ook via muziek: denk aan passies en stabat maters. In de katholieke kerk heeft zich de traditie ontwikkeld om in iedere kerk 14 momenten van dat lijdensverhaal als een soort stripverhaal af te beelden: kruiswegstaties. Op Goede Vrijdag werd/wordt bij iedere statie letterlijk stil gestaan en gemediteerd. Dat doen we deze avond ook: de schilder Sieger Köder beeldt heel origineel en fascinerend die 14 ‘strips’ uit en Franz Liszt mijmert daarover muzikaal met zijn ‘Via Crucis’.
Een avond voor alle zintuigen.
Datum: donderdag 14 maart
Tijd: 20.00-22.00uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00 inclusief koffie en thee

19 maart 2019

God ontmoeten in Paulus
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Dit boekje van Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, belicht de kern en het doel van Paulus’ brieven. Het richt zich vooral op de sociale omgeving van Paulus, waarin christen zijn iets nieuws was dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in Paulus’ tijd werd gevormd. Daarmee helpt hij ons dichter bij de spiritualiteit van Paulus te komen.
Datum: dinsdagen 5 maart, 19 maart, 2 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie en thee

20 maart 2019

Mediteren met de vacaregroep
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Data: woensdagen 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni
Tijd: 19.45-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 incl. koffie en thee

28 maart 2019

Liberaal Christendom
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Het boek Liberaal Christendom, ervaren, doen, denken verscheen in 2016. Het is vele malen herdrukt, er werden boeiende lezingen gehouden en leerhuizen gestart. Nu dus ook in Gorinchem.
Wie zich nu eens echt wil verdiepen in het Vrijzinnig Geloof is welkom om, na een inleiding van ongeveer 2-3 hoofdstukjes per keer (ongeveer 40 pagina’s), met elkaar te spreken over de thema’s en hoe je daar zelf tegenaan kijkt. In het boek presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven. De auteurs zoeken met hun liberale benadering aansluiting bij de vragen van hedendaagse Godzoekers, zowel binnen als buiten de kerk.

Thema’s die besproken worden zijn:
• 27 september: Geschiedenis van de vrijzinnigheid, hoe lees je de Bijbel, H.1-2
• 11 oktober: Waarheid, Heilige Geest, H.3-4
• 8 november: Jezus, H.5-6
• 10 januari: God, H.7-8
• 7 februari: Liturgie, gebed, H. 9-11
• 28 maart: Avondmaal, kerk zijn H.12-13
• 16 mei: Maatschappij, (gast) vrijheid, geweld, liefde H.14-20

Het is geen verplichting om alle avonden te volgen. U kunt kiezen uit de thema’s, maar u bent natuurlijk ook welkom voor de hele reeks.
Data: donderdagen 27 september, 11 oktober, 8 november, 10 januari, 7 februari, 28 maart, 16 mei
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie en thee voor de hele reeks of € 4,00 per avond

2 april 2019

God ontmoeten in Paulus
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Dit boekje van Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, belicht de kern en het doel van Paulus’ brieven. Het richt zich vooral op de sociale omgeving van Paulus, waarin christen zijn iets nieuws was dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in Paulus’ tijd werd gevormd. Daarmee helpt hij ons dichter bij de spiritualiteit van Paulus te komen.
Datum: dinsdagen 5 maart, 19 maart, 2 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie en thee

4 april 2019

De trooster
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Willy Schravendeel bespreekt het boek ‘De trooster’ van Esther Gerritsen (1972).
Gerritsen studeerde Dramaschrijven en Literaire vorming aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze is columniste voor de VPRO Gids. Ze schreef een aantal succesvolle romans. In 2016 schreef ze het boekenweekgeschenk ‘Broer’. De bespreking van De trooster wordt omlijst door poëzie en muziek, passend in de lijdenstijd. Het boek speelt in de stille week. Het is wel een Paasroman genoemd. ver het boek: “zonde, schuld en boete, en troost… Dit soort grote begrippen zijn min of meer nieuw in Gerritsens oeuvre, dat ze met ‘De trooster’ naar een ander niveau tilt, het is haar diepzinnigste roman.” (Thomas de Veen).
De deelnemers wordt aangeraden het boek vooraf te lezen.
Datum: donderdag 4 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00

8 april 2019

Korte film: Dos Santos
20:00 – Theater ’t Pand

In 2014 schreef en regisseerde filmmaker én christen Maarten van Voornveld de korte film Dos Santos. Zijn interpretatie van dit waargebeurde verhaal biedt een verrassend perspectief op de thematiek van Pasen. De film was in 2015 genomineerd voor een Gouden Kalf op het Nederlands Film Festival en wordt nu op 700 middelbare scholen door Nederland vertoond, samen met een lesprogramma om in de klassen de dialoog aan te gaan. Hij zal
er deze avond bij zijn om de film in te leiden en na afloop een vraag – en antwoordsessie te verzorgen. Van Voornveld won in 2015 een International Emmy Award voor kinderfilm ‘Alles Mag’, waar hij het scenario van schreef.
Datum: maandag 8 april
Tijd: 20.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00 inclusief koffie en thee

17 april 2019

Mediteren met de vacaregroep
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Data: woensdagen 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni
Tijd: 19.45-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 incl. koffie en thee

18 april 2019

De Passion, Samen naar de Passion kijken
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Deze avond wordt georganiseerd voor jongeren.
Schrijf je in en je krijgt informatie.
Datum: donderdag 18 april
Locatie: de Heul