Activiteiten

Een goed gesprek” is het thema van Vorming & Toerusting Gorinchem 2018-2019!!
Download HIER het volledige programma van seizoen 2018-2019.

22 januari 2019

Iona en Keltische spiritualiteit
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Voortbordurend op de avond in het vorige seizoen over het verblijf van Berthel de Wit op Iona, organiseren Ds. Martine Wassenaar en Ds. Corrie Terlouw twee avonden over Iona. Een klein eiland in Schotland, dat een pelgrimsoord werd door een beweging van nieuwe christelijke spiritualiteit. Deze beweging is ontstaan in Schotland en is ook invloedrijk in Engeland, Zweden en Nederland. Corrie Terlouw, predikant van de Protestantse Gemeente Boxtel en Ds. Martine Wassenaar maakten ook reizen naar Iona en willen daarover vertellen, aan de hand van foto’s en ander beeldend materiaal.
In de spiritualiteit van Iona is veel aandacht voor de aanwezigheid van God in de natuur. Dit blijkt onder meer uit de liederen, waarvan enkele ook gezongen zullen worden. Op deze manier is iets te proeven van de nieuwe oecumenische spiritualiteit die op Iona rond de Abdij is ontstaan. Ook historisch is Iona belangrijk. Al vele eeuwen is het een spirituele plaats, waar koningen, monniken en kunstenaars graag vertoefden. Dit blijkt uit de oude abdij, maar ook door enkele zeer indrukwekkende Keltische kruisen die daar te zien zijn. Dit zijn grote, gebeeldhouwde kruisen met symbolische voorstellingen, die vrij in het landschap staan. Ook over deze kruisen zal uitleg worden gegeven.
Het is ook de bedoeling om in 2019 een pelgrimage te ondernemen naar Iona, om de “thin place” zelf te proeven.
De deelnemers kunnen hierbij enkele hoofdstukken lezen uit het werk ‘Keltische spiritualiteit’ door Ian Bradley, ISBN 978-90-211-3671-4. Wie dat wil, moet dit boek zelf aanschaffen.
Datum: dinsdagavonden 22 januari, 19 februari
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie en thee

25 januari 2019

Ester, een Perzisch sprookje
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Op vrijdag 25 januari spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Ester, een Perzisch sprookje’ in de Heul.
Het verhaal van Ester is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Ester is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het
verhaal speelt in het huidige Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden.
In de voorstelling ‘Ester, een Perzisch sprookje’ presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek. Van Glabbeek bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf. De regie is in handen van Heleen Hennink. In een schoonheidswedstrijd wordt Ester gekozen tot nieuwe koningin van Perzië. Wat de koning dan nog niet weet: Ester is Joods. Kort daarna dreigt haar volk te worden uitgeroeid door Haman, de hoogste ambtenaar van het land. Ester komt in actie om dat te verhinderen. Zij slaagt in haar opzet. De dreiging wordt afgewend. Tot op vandaag herdenken Joden deze goede afloop met een vrolijk feest: Poerim.
Datum: vrijdag 25 januari
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 10,00 inclusief koffie en thee
jongeren tot 25 jaar gratis

28 januari 2019

Heilige strijd
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Beatrice de Graaf is hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Haar bekendheid dankt zij vooral aan optredens in ‘De Wereld Draait Door’ als terrorisme-expert.
Op verzoek van de Protestantse Kerk heeft zij in 2017 onder de titel ‘Heilige strijd’ een boekje gepubliceerd dat het vakwetenschappelijk denken over veiligheid en terrorismebestrijding overstijgt. Zij is van mening dat de samenleving behoefte heeft aan een groter verhaal van zingeving, waarin begrippen als veiligheid en het kwaad een plaats krijgen. En wat haar betreft zou de kerk dat verhaal krachtiger mogen inbrengen in het publieke debat.
In twee avonden denken we na over onze behoefte aan veiligheid, onze visie op het kwaad en de rol van de kerk.
Datum: maandagen 28 januari, 11 februari
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie en thee

4 februari 2019

Basis Islam
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Dit start met de vijf bekendste wereldgodsdiensten, gaat verder met de Abrahamitische godsdiensten en laat ook de overeenkomsten en verschillen zien met bekende religies zoals het Jodendom en het Christendom. Onbekend maakt onbemind en dat zie je ook in de Islam. In tijden van aanslagen en geweld zijn veel mensen bang voor de Islam of boos op Moslims. Deze presentatie kan de kijk op Islam behoorlijk nuanceren.
Datum: maandag 4 februari
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: de Heul
Kosten: € 4,00 incl. koffie en thee

7 februari 2019

Liberaal Christendom
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Het boek Liberaal Christendom, ervaren, doen, denken verscheen in 2016. Het is vele malen herdrukt, er werden boeiende lezingen gehouden en leerhuizen gestart. Nu dus ook in Gorinchem.
Wie zich nu eens echt wil verdiepen in het Vrijzinnig Geloof is welkom om, na een inleiding van ongeveer 2-3 hoofdstukjes per keer (ongeveer 40 pagina’s), met elkaar te spreken over de thema’s en hoe je daar zelf tegenaan kijkt. In het boek presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven. De auteurs zoeken met hun liberale benadering aansluiting bij de vragen van hedendaagse Godzoekers, zowel binnen als buiten de kerk.

Thema’s die besproken worden zijn:
• 27 september: Geschiedenis van de vrijzinnigheid, hoe lees je de Bijbel, H.1-2
• 11 oktober: Waarheid, Heilige Geest, H.3-4
• 8 november: Jezus, H.5-6
• 10 januari: God, H.7-8
• 7 februari: Liturgie, gebed, H. 9-11
• 28 maart: Avondmaal, kerk zijn H.12-13
• 16 mei: Maatschappij, (gast) vrijheid, geweld, liefde H.14-20

Het is geen verplichting om alle avonden te volgen. U kunt kiezen uit de thema’s, maar u bent natuurlijk ook welkom voor de hele reeks.
Data: donderdagen 27 september, 11 oktober, 8 november, 10 januari, 7 februari, 28 maart, 16 mei
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie en thee voor de hele reeks of € 4,00 per avond

11 februari 2019

Heilige strijd
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Beatrice de Graaf is hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Haar bekendheid dankt zij vooral aan optredens in ‘De Wereld Draait Door’ als terrorisme-expert.
Op verzoek van de Protestantse Kerk heeft zij in 2017 onder de titel ‘Heilige strijd’ een boekje gepubliceerd dat het vakwetenschappelijk denken over veiligheid en terrorismebestrijding overstijgt. Zij is van mening dat de samenleving behoefte heeft aan een groter verhaal van zingeving, waarin begrippen als veiligheid en het kwaad een plaats krijgen. En wat haar betreft zou de kerk dat verhaal krachtiger mogen inbrengen in het publieke debat.
In twee avonden denken we na over onze behoefte aan veiligheid, onze visie op het kwaad en de rol van de kerk.
Datum: maandagen 28 januari, 11 februari
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie en thee

12 februari 2019

Contextueel bijbellezen: Dichtbij het verhaal, dichtbij jezelf
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Waar gaat de bijbeltekst over en welke betekenis heeft die in ons leven?
Contextueel bijbellezen is een manier van lezen waarbij we allereerst stilstaan bij een actueel onderwerp in onze eigen situatie. Daarna openen we de Bijbel om de realiteit te toetsen aan een bijbelverhaal. Samen gaan we op zoek naar wat God ons te zeggen heeft. Geholpen door vragen en het gesprek met elkaar komt de tekst vaak op een nieuwe manier tot leven. De groep die vorig jaar heeft meegedaan was zeer enthousiast. Het samen bijbellezen verbindt en inspireert. Op naar de volgende twee avonden! Doet u mee?
Datum: dinsdagen 8 januari, 12 februari
Tijd: 20:00-22:00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie en thee

19 februari 2019

Iona en Keltische spiritualiteit
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Voortbordurend op de avond in het vorige seizoen over het verblijf van Berthel de Wit op Iona, organiseren Ds. Martine Wassenaar en Ds. Corrie Terlouw twee avonden over Iona. Een klein eiland in Schotland, dat een pelgrimsoord werd door een beweging van nieuwe christelijke spiritualiteit. Deze beweging is ontstaan in Schotland en is ook invloedrijk in Engeland, Zweden en Nederland. Corrie Terlouw, predikant van de Protestantse Gemeente Boxtel en Ds. Martine Wassenaar maakten ook reizen naar Iona en willen daarover vertellen, aan de hand van foto’s en ander beeldend materiaal.
In de spiritualiteit van Iona is veel aandacht voor de aanwezigheid van God in de natuur. Dit blijkt onder meer uit de liederen, waarvan enkele ook gezongen zullen worden. Op deze manier is iets te proeven van de nieuwe oecumenische spiritualiteit die op Iona rond de Abdij is ontstaan. Ook historisch is Iona belangrijk. Al vele eeuwen is het een spirituele plaats, waar koningen, monniken en kunstenaars graag vertoefden. Dit blijkt uit de oude abdij, maar ook door enkele zeer indrukwekkende Keltische kruisen die daar te zien zijn. Dit zijn grote, gebeeldhouwde kruisen met symbolische voorstellingen, die vrij in het landschap staan. Ook over deze kruisen zal uitleg worden gegeven.
Het is ook de bedoeling om in 2019 een pelgrimage te ondernemen naar Iona, om de “thin place” zelf te proeven.
De deelnemers kunnen hierbij enkele hoofdstukken lezen uit het werk ‘Keltische spiritualiteit’ door Ian Bradley, ISBN 978-90-211-3671-4. Wie dat wil, moet dit boek zelf aanschaffen.
Datum: dinsdagavonden 22 januari, 19 februari
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie en thee

20 februari 2019

Mediteren met de vacaregroep
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Data: woensdagen 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni
Tijd: 19.45-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 incl. koffie en thee

5 maart 2019

God ontmoeten in Paulus
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Dit boekje van Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, belicht de kern en het doel van Paulus’ brieven. Het richt zich vooral op de sociale omgeving van Paulus, waarin christen zijn iets nieuws was dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in Paulus’ tijd werd gevormd. Daarmee helpt hij ons dichter bij de spiritualiteit van Paulus te komen.
Datum: dinsdagen 5 maart, 19 maart, 2 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie en thee