Activiteiten

Een goed gesprek” is het thema van Vorming & Toerusting Gorinchem 2018-2019!!
Download HIER het volledige programma van seizoen 2018-2019.

18 december 2019

V&T Mediteren Vacaregroep
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Door: Nini Hakkers en Piet Hanemaaijer
Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren.
Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings-en aandachtsoefeningen
en een (geleide) meditatie. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: lectio devina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmediatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Hierbij wordt u uitgenodigd om dit seizoen mee te doen.
Data: 3e woensdag van de maand: 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni
Tijd: 19.45 – 21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 inclusief koffie of thee

V&T Mediteren Vacaregroep
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Door: Nini Hakkers en Piet Hanemaaijer
Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren.
Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings-en aandachtsoefeningen
en een (geleide) meditatie. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: lectio devina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmediatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Hierbij wordt u uitgenodigd om dit seizoen mee te doen.
Data: 3e woensdag van de maand: 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni
Tijd: 19.45 – 21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 inclusief koffie of thee

15 januari 2020

V&T Mediteren Vacaregroep
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Door: Nini Hakkers en Piet Hanemaaijer
Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren.
Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings-en aandachtsoefeningen
en een (geleide) meditatie. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: lectio devina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmediatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Hierbij wordt u uitgenodigd om dit seizoen mee te doen.
Data: 3e woensdag van de maand: 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni
Tijd: 19.45 – 21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 inclusief koffie of thee

16 januari 2020

V&T Esther Jansma, Voor altijd ergens
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Willy Schravendeel
Esther Jansma (1958). Esther Jansma is een Nederlandse dichter, prozaschrijver en archeoloog. Zij is als houtarcheoloog verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Ze wordt beschouwd als een van de belangrijkste dichters van dit moment. Van haar werk zijn vertalingen verschenen in het Engels, Frans, Russisch en Zweeds.
Over haar:
“In Jansma is, ik geloof het vast, de nieuwe Vasalis opgestaan” (De Gelderlander)
“Binnen een uiterst beheerste vorm vernieuwt Jansma de poëzie met ieder gedicht” (Juryrapport VSB Poëzieprijs)
“Het gaat om poëzie die zich beweegt tussen stralende uitgelatenheid en bittere ernst, tussen het steeds weer opnieuw te beginnen spel van de taal en de onherroepelijkheid van de dood” (Ons Erfdeel).
“De gelaagdheid van de tijd, de mysterieuze ordening van de grond onder de voeten, de logica en absurditeit van hebben en missen: deze thema’s komen in alle bundels van Esther Jansma terug. Stromend water is voor haar als aarde, een roos blijkt een dode, een zeemeermin lost op in de kwantummechanica…” (Achterflap verzamelbundel).
De bespreking wordt omlijst door muziek.

Datum: donderdag 16 januari
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00 inclusief koffie of thee

20 januari 2020

V&T Bibliodrama: een Bijbelverhaal gelezen en verbeeld
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar
Bibliodrama biedt de kans om spelenderwijs verhalen uit de bijbel eigen te maken. Het is een verfrissende, eigentijdse manier van omgaan met de bijbel, waarbij de persoonlijke inbreng van de deelnemers centraal staat. We onderzoeken wat het Bijbelverhaal ons te zeggen heeft en in ons spel verbeelden we dat. Het is niet de bedoeling om een toneelspel op te voeren, maar om de verbeelding op dat moment, alleen met de deelnemers te laten spreken.
Maximale groepsgrootte is 12 deelnemers

Data: maandag 7 oktober, 20 januari, 2 maart
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie of thee

21 januari 2020

V&T Maandelijks een “onbekend Bijbelverhaal.
10:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar
Het thema van de PKN voor het seizoen 2019/2020 is: “Een goed verhaal”.
In de Bijbel staan natuurlijk veel goede verhalen, maar veel verhalen zijn ook
onbekend. Het wordt hoog tijd dat daar ook het licht eens op kan vallen.
Ds. Martine Wassenaar zal met een groep van hooguit 10 deelnemers een
aantal onbekende verhalen met u gaan lezen.
We lezen het verhaal eerst hardop, vervolgens enkele malen voor onszelf in
stilte, waarna we eerst zelf gaan mediteren op wat dat verhaal ons te zeggen
heeft.
Behulpzaam zijn vragen als:
Waar valt je aandacht op?
Waarom valt daar je aandacht op?
Wat raakt je, wat heeft jou iets te zeggen? Waarom?
Komen er naar aanleiding van deze tekst andere teksten bij je boven,
of een lied, beeld of herinnering?
Heeft de boodschap die deze tekst voor jou heeft ook bepaalde consequenties?
De uitkomsten van deze meditatie bespreken we vertrouwelijk in de
gesprekskring.
Data: dinsdag 17 september, 15 oktober, 12 november,10 december,
21 januari, 18 februari, 10 maart
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie of thee

27 januari 2020

V&T Polarisatie
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Jan Eigenraam
De kloof tussen arm en rijk, moslims tegenover niet-moslims, oude en jonge mensen, ontwikkeld en minder ontwikkeld, wetenschap en religie. Het zijn slechts een paar vormen van het wij – zij denken en we hebben er allemaal regelmatig mee te maken. De gevolgen sluipen bijna ongemerkt binnen: het leidt tot verdeeldheid.
Wat doet het met ons en kunnen we een inzicht krijgen in het mechanisme? Zijn we in staat om ons beeld van de samenleving bij te stellen? Hoe kunnen we omgaan met conflicten op lokaal-, landelijk- of wereldniveau?

De avond start met een aantal vragen over het beeld dat mensen hebben van de samenleving. Daarna gaan we verder met een interactief gedeelte. De boeken van Bart Brandsma zijn hierbij een leidraad.

Datum: 27 januari
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: €4,00 inclusief koffie of thee

30 januari 2020

V&T De camembertmethode
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Dirk Ophoff
De camembertmethode is de prikkelende titel van de gedichtenbundel die Frouke Arns in 2018 publiceerde. Moderne gedichten lijken soms op onoplosbare cryptogrammen, maar daar is bij Arns geen sprake van. Weliswaar gaat zij in haar poëzie op zoek naar de niet waarneembare onderstroom van het leven, naar dat wat mensen beweegt, maar dat doet ze in toegankelijke taal. Je hoeft niet op de woorden te kauwen, liever laat je ze al luisterend en lezend rijpen en ‘zachtrond en melkwit op temperatuur komen’ – de camembertmethode dus.
Ds. Dirk Ophoff zoekt een groep belangstellenden om op Gedichtendag (de eerste dag van de poëzieweek) samen de mooiste gedichten uit “De camembertmethode” te lezen en elkaar te verrijken met onze indrukken.

Datum: donderdag 30 januari (Gedichtendag)
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: De Heul
Kosten: € 4,00

3 februari 2020

V&T Podium voor Palestina
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar en Marianne Dagevos
Als het over Palestina en Israël gaat, doemt het beeld op van een slepend, schijnbaar onoplosbaar conflict. Er is veel minder bekend over de geschiedenis van Palestina en hoe het allemaal zo gekomen is. Of hoe een bezetting die al 70 jaar duurt ingrijpt in het dagelijks leven van mensen en gemeenschappen. Een andere manier om die vergeten, verzwegen geschiedenis te leren kennen is via literatuur en film.
Marianne Dagevos, literatuurwetenschapper uit Culemborg is goed bekend met deze media en komt vier keer naar Gorinchem om samen met Ds. Martine Wassenaar, die Palestina ook drie keer bezocht heeft, met u Palestijnse boeken te lezen, een presentatie te houden over moderne Palestijnse literatuur en een film te laten zien en te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Data: maandag 23 september: presentatie Moderne Palestijnse literatuur
maandag 25 november: boekbespreking Ochtend in Jenin van Susan Albuhawa
maandag 3 februari: boekbespreking Anna Krijger, Hipsters, baarden en martelaren
maandag 30 maart: film

Het verdient aanbeveling de genoemde boeken vooraf te lezen.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 8,50 inclusief koffie of thee

12 februari 2020

V&T De ziel gaat te voet Pelgrimeren
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Rien de Jong
Bij het woordje ‘pelgrim’ moet Rien altijd aan Vincent en aan Hans denken. En natuurlijk ook aan zijn eigen pelgrim-ervaring, op weg naar Assisi. Naarmate hij meer ervaringen hoorde en las van mensen, die een pelgrimsreis gemaakt hadden, viel het hem op dat zij één ervaring gemeen hadden, namelijk dat het lopen van de weg belangrijker was dan het aankomen. Omdat je onderweg zóveel indrukwekkende ervaringen opdoet; omdat je jezelf tegenkomt; omdat je als het ware door je eigen leven loopt. Wie nu besluit om naar Santiago te lopen, doet dat om andere redenen als wie in de Middeleeuwen op pelgrimstocht gingen. Hoewel : ook toen gingen mensen uit dankbaarheid, of om een belofte in te lossen, of om iets goed te maken. In ieder geval waren de omstandigheden wel even anders !
De weg van de pelgrim, vroeger en nu. We nemen u graag mee op die weg.

Datum: woensdag 12 februari
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00