Activiteiten

Een goed gesprek” is het thema van Vorming & Toerusting Gorinchem 2018-2019!!
Download HIER het volledige programma van seizoen 2018-2019.

31 oktober 2019

V&T Naar een kerk met verbeelding
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Leen van den Herik
In vijf tweewekelijkse ontmoetingen gaan wij bespreken wat wij hebben gelezen over de schetsen over geloof en kerk, cultuur en theologie zoals die zijn opgeschreven door prof. dr. Dick Tieleman van de PThU-Groningen in zijn boek “Naar een kerk met Verbeelding”, waarin de kerk als gemeenschap van bezieling, bezinning en beraad centraal staat – met alle vragen rond de hedendaagse kramp over de krimp van kerken en een eigentijds verstaan van de christelijke geloofstraditie in cultuur en samenleving vandaag. Na een introductie-avond op 19 september, bespreken we telkens een van de gelezen vier kerkdecors: De kerk…
in de bijbelse verhaaltraditie (deel I); als vindplaats van spiritualiteit (deel II); in de recente geschiedenis over de vraag naar God (deel III); van morgen, welke toekomst zien wij (deel IV).
Alle deelnemers ontvangen gratis het digi-boek per e-mail en de avondaanwijzingen om met elkaar de persoonlijke beleving uit te wisselen!
Wie onverwacht toch is verhinderd kan via de Johanneskerk-kerkradio toch de bespreking volgen!! De juiste kerkverbinding is te vinden op: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11189
Dit worden stevige avonden met de noodzakelijke lezingen vooraf en wellicht ook harde conclusies in de gesprekken, maar we kunnen hopelijk zo wel met en aan elkaar te ontdekken of en welke toekomst er voor de
kerkgemeenschap van morgen is.

Data: donderdag 19 september, 3 oktober, 10 oktober,
31 oktober, 14 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 10,00 inclusief koffie of thee

5 november 2019

V&T Intercultureel Bijbellezen
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Hanneke Blom
Bijzonder en verrijkend! Samen Bijbellezen met mensen in Zambia. Komend najaar doet deze unieke gelegenheid zich voor via Thijs en Marike Blok die door Kerk in Actie zijn uitgezonden naar Zambia.
Als gemeente steunen we hun werk om predikanten op te leiden in Zambia. Thijs en Marike nodigen u van harte uit om mee te doen met Intercultureel Bijbellezen. Wat betekent de Bijbeltekst voor de mensen in Zambia en hoe leest u de tekst?
Op de eerste avond lezen en bespreken we het Bijbelgedeelte aan de hand van vragen. Een verslag daarvan wordt naar Zambia opgestuurd.
Op de tweede avond lezen we het verslag uit Zambia. Wat valt hen op? Wat is hetzelfde en wat heel anders? Wat kunnen we van elkaar leren? Door iets van ons geloof te delen, hopen we onze wederzijdse relatie te
versterken en te verdiepen. Doet u mee?

Datum: dinsdag 8 oktober en 5 november
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie of thee

7 november 2019

V&T De schilder Jan Toorop
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Jake Roos
Jan Toorop was één van de belangrijkste Nederlandse beeldende kunstenaars rond 1900. Op deze avond willen we onder andere een beeld krijgen van de verschillende stijlen, die hij hanteerde. Bij één van die stijlen, het symbolisme, zullen we, als bij een puzzel, zoeken naar interpretaties van zijn werk. We zullen verschillende terreinen zien waarop hij de kunst toepaste. Ook willen wij kijken naar de rol van religie en ideële thema ‘s in zijn kunst. Jan Toorop had goed contact met beoefenaars van andere soorten van kunst, zoals van literatuur en architectuur. De Nederlandse art nouveau wordt vaak met zijn werk geassocieerd.

Datum: donderdag 7 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00 inclusief koffie of thee

12 november 2019

V&T Maandelijks een “onbekend Bijbelverhaal.
10:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar
Het thema van de PKN voor het seizoen 2019/2020 is: “Een goed verhaal”.
In de Bijbel staan natuurlijk veel goede verhalen, maar veel verhalen zijn ook
onbekend. Het wordt hoog tijd dat daar ook het licht eens op kan vallen.
Ds. Martine Wassenaar zal met een groep van hooguit 10 deelnemers een
aantal onbekende verhalen met u gaan lezen.
We lezen het verhaal eerst hardop, vervolgens enkele malen voor onszelf in
stilte, waarna we eerst zelf gaan mediteren op wat dat verhaal ons te zeggen
heeft.
Behulpzaam zijn vragen als:
Waar valt je aandacht op?
Waarom valt daar je aandacht op?
Wat raakt je, wat heeft jou iets te zeggen? Waarom?
Komen er naar aanleiding van deze tekst andere teksten bij je boven,
of een lied, beeld of herinnering?
Heeft de boodschap die deze tekst voor jou heeft ook bepaalde consequenties?
De uitkomsten van deze meditatie bespreken we vertrouwelijk in de
gesprekskring.
Data: dinsdag 17 september, 15 oktober, 12 november,10 december,
21 januari, 18 februari, 10 maart
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie of thee

14 november 2019

V&T Naar een kerk met verbeelding
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Leen van den Herik
In vijf tweewekelijkse ontmoetingen gaan wij bespreken wat wij hebben gelezen over de schetsen over geloof en kerk, cultuur en theologie zoals die zijn opgeschreven door prof. dr. Dick Tieleman van de PThU-Groningen in zijn boek “Naar een kerk met Verbeelding”, waarin de kerk als gemeenschap van bezieling, bezinning en beraad centraal staat – met alle vragen rond de hedendaagse kramp over de krimp van kerken en een eigentijds verstaan van de christelijke geloofstraditie in cultuur en samenleving vandaag. Na een introductie-avond op 19 september, bespreken we telkens een van de gelezen vier kerkdecors: De kerk…
in de bijbelse verhaaltraditie (deel I); als vindplaats van spiritualiteit (deel II); in de recente geschiedenis over de vraag naar God (deel III); van morgen, welke toekomst zien wij (deel IV).
Alle deelnemers ontvangen gratis het digi-boek per e-mail en de avondaanwijzingen om met elkaar de persoonlijke beleving uit te wisselen!
Wie onverwacht toch is verhinderd kan via de Johanneskerk-kerkradio toch de bespreking volgen!! De juiste kerkverbinding is te vinden op: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11189
Dit worden stevige avonden met de noodzakelijke lezingen vooraf en wellicht ook harde conclusies in de gesprekken, maar we kunnen hopelijk zo wel met en aan elkaar te ontdekken of en welke toekomst er voor de
kerkgemeenschap van morgen is.

Data: donderdag 19 september, 3 oktober, 10 oktober,
31 oktober, 14 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 10,00 inclusief koffie of thee

18 november 2019

V&T De Oud-Katholieke Kerk van Nederland
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Dirk Ophoff
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland mag zich in een behoorlijke belangstelling van protestanten verheugen. Dat zal ze niet aan haar ledenaantal te danken hebben: slechts zo’n vijfduizend mensen zijn lid van
dit kerkgenootschap. Het gaat om iets anders. Wel de rituelen van de Rooms-Katholieke Kerk, niet de omstreden leerstellingen. Traditioneel in de liturgie, modern in opvattingen. Dat oefent aantrekkingskracht uit op mensen die het protestantisme soms te rationeel vinden, teveel alleen van het Woord, te weinig zintuiglijk, te schraal. Alle reden dus om ons in twee avonden te verdiepen in de Oud-Katholieke Kerk. Kunnen we ontdekken wat haar ‘geheim’ is? Tip voor de deelnemers: bezoek eens een Oudkatholieke kerkdienst en breng uw ervaring in op één van de avonden.

Datum: maandag 18 november en 9 december
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: De Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie of thee

19 november 2019

V&T Bonhoeffer als theoloog, christen en tijdgenoot
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Ds. André Wijting
Eberhard Bethge, familielid, vriend en theologisch tijdgenoot van Dietrich Bonhoeffer schreef een uitputtende biografie: met de betrokkenheid van een vriend en de afstand van een historicus. Bonhoeffer verklaarde het westerse christendom in zijn dagen al failliet. Hij wenste God niet te gebruiken als stoplap voor problemen en zocht de gewone, niet-religieuze mensen om tot een authentiek christelijk geloof te komen. Daarmee was hij zijn tijd misschien wel een eeuw vooruit. Met name richten wij ons op de Duitse kerkstrijd in de periode voor de Tweede Wereldoorlog en op de Kristallnacht, alsmede op de Duitse kerk en theologie in de oorlogsjaren. We stuiten op vragen die ook ons vandaag rechtstreeks raken.

Datum: dinsdag 19 november en 26 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50

25 november 2019

V&T Podium voor Palestina
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar en Marianne Dagevos
Als het over Palestina en Israël gaat, doemt het beeld op van een slepend, schijnbaar onoplosbaar conflict. Er is veel minder bekend over de geschiedenis van Palestina en hoe het allemaal zo gekomen is. Of hoe een bezetting die al 70 jaar duurt ingrijpt in het dagelijks leven van mensen en gemeenschappen. Een andere manier om die vergeten, verzwegen geschiedenis te leren kennen is via literatuur en film.
Marianne Dagevos, literatuurwetenschapper uit Culemborg is goed bekend met deze media en komt vier keer naar Gorinchem om samen met Ds. Martine Wassenaar, die Palestina ook drie keer bezocht heeft, met u Palestijnse boeken te lezen, een presentatie te houden over moderne Palestijnse literatuur en een film te laten zien en te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Data: maandag 23 september: presentatie Moderne Palestijnse literatuur
maandag 25 november: boekbespreking Ochtend in Jenin van Susan Albuhawa
maandag 3 februari: boekbespreking Anna Krijger, Hipsters, baarden en martelaren
maandag 30 maart: film

Het verdient aanbeveling de genoemde boeken vooraf te lezen.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 8,50 inclusief koffie of thee

9 december 2019

V&T De Oud-Katholieke Kerk van Nederland
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Dirk Ophoff
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland mag zich in een behoorlijke belangstelling van protestanten verheugen. Dat zal ze niet aan haar ledenaantal te danken hebben: slechts zo’n vijfduizend mensen zijn lid van
dit kerkgenootschap. Het gaat om iets anders. Wel de rituelen van de Rooms-Katholieke Kerk, niet de omstreden leerstellingen. Traditioneel in de liturgie, modern in opvattingen. Dat oefent aantrekkingskracht uit op mensen die het protestantisme soms te rationeel vinden, teveel alleen van het Woord, te weinig zintuiglijk, te schraal. Alle reden dus om ons in twee avonden te verdiepen in de Oud-Katholieke Kerk. Kunnen we ontdekken wat haar ‘geheim’ is? Tip voor de deelnemers: bezoek eens een Oudkatholieke kerkdienst en breng uw ervaring in op één van de avonden.

Datum: maandag 18 november en 9 december
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: De Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie of thee

10 december 2019

V&T Maandelijks een “onbekend Bijbelverhaal.
10:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar
Het thema van de PKN voor het seizoen 2019/2020 is: “Een goed verhaal”.
In de Bijbel staan natuurlijk veel goede verhalen, maar veel verhalen zijn ook
onbekend. Het wordt hoog tijd dat daar ook het licht eens op kan vallen.
Ds. Martine Wassenaar zal met een groep van hooguit 10 deelnemers een
aantal onbekende verhalen met u gaan lezen.
We lezen het verhaal eerst hardop, vervolgens enkele malen voor onszelf in
stilte, waarna we eerst zelf gaan mediteren op wat dat verhaal ons te zeggen
heeft.
Behulpzaam zijn vragen als:
Waar valt je aandacht op?
Waarom valt daar je aandacht op?
Wat raakt je, wat heeft jou iets te zeggen? Waarom?
Komen er naar aanleiding van deze tekst andere teksten bij je boven,
of een lied, beeld of herinnering?
Heeft de boodschap die deze tekst voor jou heeft ook bepaalde consequenties?
De uitkomsten van deze meditatie bespreken we vertrouwelijk in de
gesprekskring.
Data: dinsdag 17 september, 15 oktober, 12 november,10 december,
21 januari, 18 februari, 10 maart
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie of thee