Activiteiten

Een goed gesprek” is het thema van Vorming & Toerusting Gorinchem 2018-2019!!
Download HIER het volledige programma van seizoen 2018-2019.

30 januari 2020

V&T De camembertmethode
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Dirk Ophoff
De camembertmethode is de prikkelende titel van de gedichtenbundel die Frouke Arns in 2018 publiceerde. Moderne gedichten lijken soms op onoplosbare cryptogrammen, maar daar is bij Arns geen sprake van. Weliswaar gaat zij in haar poëzie op zoek naar de niet waarneembare onderstroom van het leven, naar dat wat mensen beweegt, maar dat doet ze in toegankelijke taal. Je hoeft niet op de woorden te kauwen, liever laat je ze al luisterend en lezend rijpen en ‘zachtrond en melkwit op temperatuur komen’ – de camembertmethode dus.
Ds. Dirk Ophoff zoekt een groep belangstellenden om op Gedichtendag (de eerste dag van de poëzieweek) samen de mooiste gedichten uit “De camembertmethode” te lezen en elkaar te verrijken met onze indrukken.

Datum: donderdag 30 januari (Gedichtendag)
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: De Heul
Kosten: € 4,00

3 februari 2020

V&T Podium voor Palestina
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar en Marianne Dagevos
Als het over Palestina en Israël gaat, doemt het beeld op van een slepend, schijnbaar onoplosbaar conflict. Er is veel minder bekend over de geschiedenis van Palestina en hoe het allemaal zo gekomen is. Of hoe een bezetting die al 70 jaar duurt ingrijpt in het dagelijks leven van mensen en gemeenschappen. Een andere manier om die vergeten, verzwegen geschiedenis te leren kennen is via literatuur en film.
Marianne Dagevos, literatuurwetenschapper uit Culemborg is goed bekend met deze media en komt vier keer naar Gorinchem om samen met Ds. Martine Wassenaar, die Palestina ook drie keer bezocht heeft, met u Palestijnse boeken te lezen, een presentatie te houden over moderne Palestijnse literatuur en een film te laten zien en te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Data: maandag 23 september: presentatie Moderne Palestijnse literatuur
maandag 25 november: boekbespreking Ochtend in Jenin van Susan Albuhawa
maandag 3 februari: boekbespreking Anna Krijger, Hipsters, baarden en martelaren
maandag 30 maart: film

Het verdient aanbeveling de genoemde boeken vooraf te lezen.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 8,50 inclusief koffie of thee

12 februari 2020

V&T De ziel gaat te voet Pelgrimeren
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Rien de Jong
Bij het woordje ‘pelgrim’ moet Rien altijd aan Vincent en aan Hans denken. En natuurlijk ook aan zijn eigen pelgrim-ervaring, op weg naar Assisi. Naarmate hij meer ervaringen hoorde en las van mensen, die een pelgrimsreis gemaakt hadden, viel het hem op dat zij één ervaring gemeen hadden, namelijk dat het lopen van de weg belangrijker was dan het aankomen. Omdat je onderweg zóveel indrukwekkende ervaringen opdoet; omdat je jezelf tegenkomt; omdat je als het ware door je eigen leven loopt. Wie nu besluit om naar Santiago te lopen, doet dat om andere redenen als wie in de Middeleeuwen op pelgrimstocht gingen. Hoewel : ook toen gingen mensen uit dankbaarheid, of om een belofte in te lossen, of om iets goed te maken. In ieder geval waren de omstandigheden wel even anders !
De weg van de pelgrim, vroeger en nu. We nemen u graag mee op die weg.

Datum: woensdag 12 februari
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00

14 februari 2020

V&T Retraiteweekend Chevetogne
16:00 –

Door: ds. Martine Wassenaar
Het westers katholieke (Benedictijnen) en oosters byzantijnse klooster te Chevetogne (in de Ardennen) is als bestemming gekozen voor het kloosterweekend.
Het is het enige voorbeeld van oecumene tussen de kerken van oost en west. De monniken komen uit verschillende landen. De voertaal is Frans.
De oosterse liturgie is zeer rijk aan symboliek, de kerk is van top tot teen beschilderd, de zang van de broeders wondermooi. In de omgeving kan goed gewandeld worden. Er zijn altijd heel veel belangstellenden die naar Chevetogne willen. Kortom, een buitenkans dat V&T dit kan boeken. Er is ruimte voor een groep van ongeveer 12 mensen.
De kosten zijn ca. € 100,00.
Wanneer je dit bedrag hebt overgemaakt op het banknummer van Vorming en Toerusting, is je reservering definitief. Dat betekent dat er geen geld teruggestort kan worden (tenzij zich echt onvoorziene omstandigheden voordoen).

Enkele dagen voor het betreffende weekend sturen wij een lijst van deelnemers en wie met wie kan meerijden. Heb je geen eigen vervoer, dan hoeft dat dus geen belemmering te zijn.
De aankomst is vrijdag 14 februari 2020 tussen 16.00 uur en 17.00 uur, het vertrek op zondag 16 februari 2020 omstreeks 15.00 uur.

17 februari 2020

V&T Dietrich Bonnhoeffer: “Verborgen omgang”
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Dirk Ophoff
Leven en theologie van Dietrich Bonhoeffer worden gedragen door een diep doorleefde spiritualiteit. In zijn geschrift ‘Gemeenschappelijk leven’ ontvouwt Bonhoeffer iets van die spiritualiteit voor zijn studenten. Samen met het werk ‘Gebedenboek van de Bijbel’ (over de psalmen) is het opgenomen in “Verborgen omgang”. Onder leiding van ds. Dirk Ophoff lezen we teksten uit “Verborgen omgang” en hopen zo op het spoor te komen uit welke bronnen Bonhoeffer heeft geput.

Datum: maandag 17 februari en 23 maart
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie of thee

18 februari 2020

V&T Maandelijks een “onbekend Bijbelverhaal.
10:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar
Het thema van de PKN voor het seizoen 2019/2020 is: “Een goed verhaal”.
In de Bijbel staan natuurlijk veel goede verhalen, maar veel verhalen zijn ook
onbekend. Het wordt hoog tijd dat daar ook het licht eens op kan vallen.
Ds. Martine Wassenaar zal met een groep van hooguit 10 deelnemers een
aantal onbekende verhalen met u gaan lezen.
We lezen het verhaal eerst hardop, vervolgens enkele malen voor onszelf in
stilte, waarna we eerst zelf gaan mediteren op wat dat verhaal ons te zeggen
heeft.
Behulpzaam zijn vragen als:
Waar valt je aandacht op?
Waarom valt daar je aandacht op?
Wat raakt je, wat heeft jou iets te zeggen? Waarom?
Komen er naar aanleiding van deze tekst andere teksten bij je boven,
of een lied, beeld of herinnering?
Heeft de boodschap die deze tekst voor jou heeft ook bepaalde consequenties?
De uitkomsten van deze meditatie bespreken we vertrouwelijk in de
gesprekskring.
Data: dinsdag 17 september, 15 oktober, 12 november,10 december,
21 januari, 18 februari, 10 maart
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie of thee

19 februari 2020

V&T Mediteren Vacaregroep
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Door: Nini Hakkers en Piet Hanemaaijer
Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren.
Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings-en aandachtsoefeningen
en een (geleide) meditatie. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: lectio devina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmediatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Hierbij wordt u uitgenodigd om dit seizoen mee te doen.
Data: 3e woensdag van de maand: 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni
Tijd: 19.45 – 21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 inclusief koffie of thee

27 februari 2020

V&T Annelies Verbeke “Dertig dagen”
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Willy Schravendeel
Annelies Verbeke is een bekende Vlaamse schrijfster, die voor “Dertig dagen” veel waardering kreeg. Het boek stond o.a. op de shortlist van de ECI Literatuurprijs en won de lezersprijs van NRC Handelsblad. Uit het juryrapport: “Dertig dagen is een fraai geëngageerde roman. Verbeke is de materie meester: de fabelachtige verhalen van haar figuren bracht ze bijeen in een puntgave compositie. In de details weerkaatst de beheersing van stijl en techniek. Onmiskenbaar echter is de signatuur van de auteur wanneer die in een hartverscheurend slotakkoord haar allerlaatste troef uitspeelt en haar lezers in monumentale ontgoocheling achterlaat.” Geldt die ontgoocheling voor iedereen? Op de cover van het boek staat een quote van David van Reybrouck: “Dit boek is een dialoog met onze grillige, taaie tijd. Lees het traag. Leg het weg. Lees het weer.” Het boek past vanwege het thema van compassie en lijden in de veertigdagentijd die op woensdag 26 februari begint.
De bespreking wordt omlijst door poëzie en muziek, passend in de lijdenstijd.
De deelnemers wordt aangeraden het boek vooraf te lezen.

Datum: donderdag 27 februari
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00 inclusief koffie of thee

2 maart 2020

V&T Bibliodrama: een Bijbelverhaal gelezen en verbeeld
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar
Bibliodrama biedt de kans om spelenderwijs verhalen uit de bijbel eigen te maken. Het is een verfrissende, eigentijdse manier van omgaan met de bijbel, waarbij de persoonlijke inbreng van de deelnemers centraal staat. We onderzoeken wat het Bijbelverhaal ons te zeggen heeft en in ons spel verbeelden we dat. Het is niet de bedoeling om een toneelspel op te voeren, maar om de verbeelding op dat moment, alleen met de deelnemers te laten spreken.
Maximale groepsgrootte is 12 deelnemers

Data: maandag 7 oktober, 20 januari, 2 maart
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie of thee

3 maart 2020

V&T God met ons
10:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. André Wijting
Tekst: Het boek ‘God met ons’ van Rowan Williams (1950, voormalig aartsbisschop van Canterbury) heeft als ondertitel ‘De betekenis van kruis en opstanding – toen en nu’. De schrijver zoekt hoe christenen ooit spraken over Christus als offer, het kruis als teken en de opstanding als overwinning. In de eerste eeuwen van het christendom was er geen dichtgetimmerde verzoeningsleer.  In vele en diverse beelden en vergelijkingen wordt beschreven wat in Christus is gebeurd. Met behulp daarvan legt hij uit, hoe en waarom het sterven van Christus ook vandaag actief inwerkt op levens van mensen en de wereld.

Datum: dinsdag 3 maart en 24 maart
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie of thee