Vorming & toerusting

Vorming & Toerusting Gorinchem 2020-2021!

De kerk is een geloofsgemeenschap, die bestaat uit mensen die leven van geloof, hoop en liefde. Elke wijk geeft daar zijn eigen invulling aan. Dat is ook het mooie van PKN gemeente Gorinchem. Over Het Verhaal voeren we, te midden van de verschillen, graag en veel gesprekken. Door samen het geloofsgesprek aan te gaan en naar elkaars verhalen te luisteren zullen die verschillen niet zomaar verdwijnen, maar kunnen we wel geïnspireerd raken door de gedachten en verhalen van anderen.

De laatste jaren nemen we voor Vorming en Toerusting het thema van de Protestantse Kerk in Nederland over. Voor komend kerkelijk jaar is dat:

Het goede leven, bloeien in Gods Licht”.

Op de website van de Protestantse Kerk wordt het thema met het volgende citaat ingeleid:

wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven –met alle vreugde en verdriet- wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven”.

Als teken van dit licht ontsteken we in de eredienst de Paaskaars.

Op dit moment schijnt dat Licht veelal in onze huiskamer wanneer we  bijvoorbeeld digitaal verbonden zijn met de Kerkelijke Gemeenschap. Toch hopen we als commissie dat er weer mogelijkheden komen om elkaar te ontmoeten, tijdens onze zondagse vieringen  en in het kader van Vorming en Toerusting. Het thema en alleen al bovenstaand citaat biedt volop ruimte voor gesprek en verdieping.

Zeker is dat nog niet en daarom kunnen we geen programmaboekje maken. Komend seizoen gaan we werken met een maandelijkse  Nieuwsbrief Vorming en Toerusting, waarin we laten weten waar u aan mee kunt doen en hoe u zich kunt opgeven.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Laat het ons dan weten door een bericht te sturen naar:

[email protected]

Kijk ook eens hier: Gluren bij de buren.

Agenda:

Geen opgave