Vorming & toerusting

Een goed gesprek” is het thema van Vorming & Toerusting Gorinchem 2018-2019!!

We communiceren de hele dag door. We voeren gesprekken met buren,
vrienden, collega’s. We vertellen elkaar onze ervaringen, wisselen ideeën uit of delen gevoelens. Een goed gesprek versterkt de onderlinge relatie, het begrip voor elkaar en vergroot de verbondenheid met elkaar.
God gaat ook met ons in gesprek en wij met Hem we als we bijvoorbeeld de stilte zoeken, bidden, lezen, zingen. Dat kan individueel maar ook in de ontmoeting met de ander.
Wat kenmerkt een goed gesprek? Wat vindt u…wanneer is voor u een gesprek verdiepend en verbindend? Wat is ervoor nodig?
Je kunt zeggen: als er goed naar elkaar wordt geluisterd, er open vragen worden gesteld, er ruimte is voor het delen van gevoelens, zorgen. Maar ook: als er stiltes vallen… En iedereen heeft wel ervaring met gesprekken waarin spanningen ontstaan of vastgehouden wordt aan vooroordelen waardoor het gesprek stokt.

Download HIER het programma van seizoen 2018-2019.

Kijk ook eens hier: Gluren bij de buren.

Agenda:

28 maart 2019

Activiteit
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Het boek Liberaal Christendom, ervaren, doen, denken verscheen in 2016. Het is vele malen herdrukt, er werden boeiende lezingen gehouden en leerhuizen gestart. Nu dus ook in Gorinchem.
Wie zich nu eens echt wil verdiepen in het Vrijzinnig Geloof is welkom om, na een inleiding van ongeveer 2-3 hoofdstukjes per keer (ongeveer 40 pagina’s), met elkaar te spreken over de thema’s en hoe je daar zelf tegenaan kijkt. In het boek presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven. De auteurs zoeken met hun liberale benadering aansluiting bij de vragen van hedendaagse Godzoekers, zowel binnen als buiten de kerk.

Thema’s die besproken worden zijn:
• 27 september: Geschiedenis van de vrijzinnigheid, hoe lees je de Bijbel, H.1-2
• 11 oktober: Waarheid, Heilige Geest, H.3-4
• 8 november: Jezus, H.5-6
• 10 januari: God, H.7-8
• 7 februari: Liturgie, gebed, H. 9-11
• 28 maart: Avondmaal, kerk zijn H.12-13
• 16 mei: Maatschappij, (gast) vrijheid, geweld, liefde H.14-20

Het is geen verplichting om alle avonden te volgen. U kunt kiezen uit de thema’s, maar u bent natuurlijk ook welkom voor de hele reeks.
Data: donderdagen 27 september, 11 oktober, 8 november, 10 januari, 7 februari, 28 maart, 16 mei
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie en thee voor de hele reeks of € 4,00 per avond

2 april 2019

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Dit boekje van Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, belicht de kern en het doel van Paulus’ brieven. Het richt zich vooral op de sociale omgeving van Paulus, waarin christen zijn iets nieuws was dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in Paulus’ tijd werd gevormd. Daarmee helpt hij ons dichter bij de spiritualiteit van Paulus te komen.
Datum: dinsdagen 5 maart, 19 maart, 2 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie en thee

4 april 2019

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Willy Schravendeel bespreekt het boek ‘De trooster’ van Esther Gerritsen (1972).
Gerritsen studeerde Dramaschrijven en Literaire vorming aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze is columniste voor de VPRO Gids. Ze schreef een aantal succesvolle romans. In 2016 schreef ze het boekenweekgeschenk ‘Broer’. De bespreking van De trooster wordt omlijst door poëzie en muziek, passend in de lijdenstijd. Het boek speelt in de stille week. Het is wel een Paasroman genoemd. ver het boek: “zonde, schuld en boete, en troost… Dit soort grote begrippen zijn min of meer nieuw in Gerritsens oeuvre, dat ze met ‘De trooster’ naar een ander niveau tilt, het is haar diepzinnigste roman.” (Thomas de Veen).
De deelnemers wordt aangeraden het boek vooraf te lezen.
Datum: donderdag 4 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00

8 april 2019

Activiteit
20:00 – Theater ’t Pand

In 2014 schreef en regisseerde filmmaker én christen Maarten van Voornveld de korte film Dos Santos. Zijn interpretatie van dit waargebeurde verhaal biedt een verrassend perspectief op de thematiek van Pasen. De film was in 2015 genomineerd voor een Gouden Kalf op het Nederlands Film Festival en wordt nu op 700 middelbare scholen door Nederland vertoond, samen met een lesprogramma om in de klassen de dialoog aan te gaan. Hij zal
er deze avond bij zijn om de film in te leiden en na afloop een vraag – en antwoordsessie te verzorgen. Van Voornveld won in 2015 een International Emmy Award voor kinderfilm ‘Alles Mag’, waar hij het scenario van schreef.
Datum: maandag 8 april
Tijd: 20.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00 inclusief koffie en thee

17 april 2019

Activiteit
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Data: woensdagen 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni
Tijd: 19.45-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 incl. koffie en thee

18 april 2019

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Deze avond wordt georganiseerd voor jongeren.
Schrijf je in en je krijgt informatie.
Datum: donderdag 18 april
Locatie: de Heul

13 mei 2019

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Afgelopen zomer reisden Ton en Wilmy enkele weken door Japan. Aan de hand van foto’s en verhalen delen zij met u hun ervaringen.
Datum: maandag 13 mei
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00

15 mei 2019

Activiteit
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Data: woensdagen 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni
Tijd: 19.45-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 incl. koffie en thee

16 mei 2019

Activiteit
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Het boek Liberaal Christendom, ervaren, doen, denken verscheen in 2016. Het is vele malen herdrukt, er werden boeiende lezingen gehouden en leerhuizen gestart. Nu dus ook in Gorinchem.
Wie zich nu eens echt wil verdiepen in het Vrijzinnig Geloof is welkom om, na een inleiding van ongeveer 2-3 hoofdstukjes per keer (ongeveer 40 pagina’s), met elkaar te spreken over de thema’s en hoe je daar zelf tegenaan kijkt. In het boek presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven. De auteurs zoeken met hun liberale benadering aansluiting bij de vragen van hedendaagse Godzoekers, zowel binnen als buiten de kerk.

Thema’s die besproken worden zijn:
• 27 september: Geschiedenis van de vrijzinnigheid, hoe lees je de Bijbel, H.1-2
• 11 oktober: Waarheid, Heilige Geest, H.3-4
• 8 november: Jezus, H.5-6
• 10 januari: God, H.7-8
• 7 februari: Liturgie, gebed, H. 9-11
• 28 maart: Avondmaal, kerk zijn H.12-13
• 16 mei: Maatschappij, (gast) vrijheid, geweld, liefde H.14-20

Het is geen verplichting om alle avonden te volgen. U kunt kiezen uit de thema’s, maar u bent natuurlijk ook welkom voor de hele reeks.
Data: donderdagen 27 september, 11 oktober, 8 november, 10 januari, 7 februari, 28 maart, 16 mei
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie en thee voor de hele reeks of € 4,00 per avond

19 juni 2019

Activiteit
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Data: woensdagen 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni
Tijd: 19.45-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 incl. koffie en thee