Vorming & toerusting

Een goed verhaal” is het thema van Vorming & Toerusting Gorinchem 2019-2020!!

De kerk is een geloofsgemeenschap, die bestaat uit mensen die leven van geloof, hoop en liefde. Elke wijk geeft daar zijn eigen invulling aan. Dat is ook het mooie van PKN gemeente Gorinchem. Over Het Verhaal voeren we, te midden van de verschillen, graag en veel gesprekken. Door samen het geloofsgesprek aan te gaan en naar elkaars verhalen te luisteren zullen die verschillen niet zomaar verdwijnen, maar kunnen we wel geïnspireerd raken door de gedachten en verhalen van anderen.

Daarom wordt er weer een gevarieerd programma aangeboden waarin naast het jaarthema “Een goed Verhaal” plaats is ingeruimd om Bonhoeffer te gedenken. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer werd opgehangen. Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt en veroordeeld. Op verschillende momenten en manieren wordt in het programma aandacht gegeven aan zijn gedachtegoed, afgesloten met de voorstelling “ Bonhoeffer – wie ben ik?” door Kees van der Zwaard.

Download HIER het programma van seizoen 2019-2020.

Kijk ook eens hier: Gluren bij de buren.

Agenda:

23 september 2019

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar en Marianne Dagevos
Als het over Palestina en Israël gaat, doemt het beeld op van een slepend, schijnbaar onoplosbaar conflict. Er is veel minder bekend over de geschiedenis van Palestina en hoe het allemaal zo gekomen is. Of hoe een bezetting die al 70 jaar duurt ingrijpt in het dagelijks leven van mensen en gemeenschappen. Een andere manier om die vergeten, verzwegen geschiedenis te leren kennen is via literatuur en film.
Marianne Dagevos, literatuurwetenschapper uit Culemborg is goed bekend met deze media en komt vier keer naar Gorinchem om samen met Ds. Martine Wassenaar, die Palestina ook drie keer bezocht heeft, met u Palestijnse boeken te lezen, een presentatie te houden over moderne Palestijnse literatuur en een film te laten zien en te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Data: maandag 23 september: presentatie Moderne Palestijnse literatuur
maandag 25 november: boekbespreking Ochtend in Jenin van Susan Albuhawa
maandag 3 februari: boekbespreking Anna Krijger, Hipsters, baarden en martelaren
maandag 30 maart: film

Het verdient aanbeveling de genoemde boeken vooraf te lezen.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 8,50 inclusief koffie of thee

3 oktober 2019

Activiteit
14:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Hanneke Blom en Bregitta Breedveld
Ouderen lijken in onze samenleving zo lang mogelijk jong te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is niet altijd even makkelijk. Dikwijls verandert de manier waarop je gelooft en in het leven staat naarmate de jaren klimmen. Herkent u daar iets van? Wat is van belang en wat is het doel in het leven? Samen gaan we op zoek naar het levensgeheim en kijken we waar de Bijbel ons kan inspireren.
Twee middagen spiritualiteit/geloofsbeleving voor 67-plussers.

Datum: donderdagmiddag 3 oktober, 17 oktober
Tijd: 14.00- 16.30 uur
Locatie: De Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie of thee

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Leen van den Herik
In vijf tweewekelijkse ontmoetingen gaan wij bespreken wat wij hebben gelezen over de schetsen over geloof en kerk, cultuur en theologie zoals die zijn opgeschreven door prof. dr. Dick Tieleman van de PThU-Groningen in zijn boek “Naar een kerk met Verbeelding”, waarin de kerk als gemeenschap van bezieling, bezinning en beraad centraal staat – met alle vragen rond de hedendaagse kramp over de krimp van kerken en een eigentijds verstaan van de christelijke geloofstraditie in cultuur en samenleving vandaag. Na een introductie-avond op 19 september, bespreken we telkens een van de gelezen vier kerkdecors: De kerk…
in de bijbelse verhaaltraditie (deel I); als vindplaats van spiritualiteit (deel II); in de recente geschiedenis over de vraag naar God (deel III); van morgen, welke toekomst zien wij (deel IV).
Alle deelnemers ontvangen gratis het digi-boek per e-mail en de avondaanwijzingen om met elkaar de persoonlijke beleving uit te wisselen!
Wie onverwacht toch is verhinderd kan via de Johanneskerk-kerkradio toch de bespreking volgen!! De juiste kerkverbinding is te vinden op: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11189
Dit worden stevige avonden met de noodzakelijke lezingen vooraf en wellicht ook harde conclusies in de gesprekken, maar we kunnen hopelijk zo wel met en aan elkaar te ontdekken of en welke toekomst er voor de
kerkgemeenschap van morgen is.

Data: donderdag 19 september, 3 oktober, 10 oktober,
31 oktober, 14 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 10,00 inclusief koffie of thee

7 oktober 2019

Activiteit
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar
Bibliodrama biedt de kans om spelenderwijs verhalen uit de bijbel eigen te maken. Het is een verfrissende, eigentijdse manier van omgaan met de bijbel, waarbij de persoonlijke inbreng van de deelnemers centraal staat. We onderzoeken wat het Bijbelverhaal ons te zeggen heeft en in ons spel verbeelden we dat. Het is niet de bedoeling om een toneelspel op te voeren, maar om de verbeelding op dat moment, alleen met de deelnemers te laten spreken.
Maximale groepsgrootte is 12 deelnemers

Data: maandag 7 oktober, 20 januari, 2 maart
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie of thee

8 oktober 2019

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Hanneke Blom
Bijzonder en verrijkend! Samen Bijbellezen met mensen in Zambia. Komend najaar doet deze unieke gelegenheid zich voor via Thijs en Marike Blok die door Kerk in Actie zijn uitgezonden naar Zambia.
Als gemeente steunen we hun werk om predikanten op te leiden in Zambia. Thijs en Marike nodigen u van harte uit om mee te doen met Intercultureel Bijbellezen. Wat betekent de Bijbeltekst voor de mensen in Zambia en hoe leest u de tekst?
Op de eerste avond lezen en bespreken we het Bijbelgedeelte aan de hand van vragen. Een verslag daarvan wordt naar Zambia opgestuurd.
Op de tweede avond lezen we het verslag uit Zambia. Wat valt hen op? Wat is hetzelfde en wat heel anders? Wat kunnen we van elkaar leren? Door iets van ons geloof te delen, hopen we onze wederzijdse relatie te
versterken en te verdiepen. Doet u mee?

Datum: dinsdag 8 oktober en 5 november
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie of thee

10 oktober 2019

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Leen van den Herik
In vijf tweewekelijkse ontmoetingen gaan wij bespreken wat wij hebben gelezen over de schetsen over geloof en kerk, cultuur en theologie zoals die zijn opgeschreven door prof. dr. Dick Tieleman van de PThU-Groningen in zijn boek “Naar een kerk met Verbeelding”, waarin de kerk als gemeenschap van bezieling, bezinning en beraad centraal staat – met alle vragen rond de hedendaagse kramp over de krimp van kerken en een eigentijds verstaan van de christelijke geloofstraditie in cultuur en samenleving vandaag. Na een introductie-avond op 19 september, bespreken we telkens een van de gelezen vier kerkdecors: De kerk…
in de bijbelse verhaaltraditie (deel I); als vindplaats van spiritualiteit (deel II); in de recente geschiedenis over de vraag naar God (deel III); van morgen, welke toekomst zien wij (deel IV).
Alle deelnemers ontvangen gratis het digi-boek per e-mail en de avondaanwijzingen om met elkaar de persoonlijke beleving uit te wisselen!
Wie onverwacht toch is verhinderd kan via de Johanneskerk-kerkradio toch de bespreking volgen!! De juiste kerkverbinding is te vinden op: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11189
Dit worden stevige avonden met de noodzakelijke lezingen vooraf en wellicht ook harde conclusies in de gesprekken, maar we kunnen hopelijk zo wel met en aan elkaar te ontdekken of en welke toekomst er voor de
kerkgemeenschap van morgen is.

Data: donderdag 19 september, 3 oktober, 10 oktober,
31 oktober, 14 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 10,00 inclusief koffie of thee

15 oktober 2019

Activiteit
10:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: ds. Martine Wassenaar
Het thema van de PKN voor het seizoen 2019/2020 is: “Een goed verhaal”.
In de Bijbel staan natuurlijk veel goede verhalen, maar veel verhalen zijn ook
onbekend. Het wordt hoog tijd dat daar ook het licht eens op kan vallen.
Ds. Martine Wassenaar zal met een groep van hooguit 10 deelnemers een
aantal onbekende verhalen met u gaan lezen.
We lezen het verhaal eerst hardop, vervolgens enkele malen voor onszelf in
stilte, waarna we eerst zelf gaan mediteren op wat dat verhaal ons te zeggen
heeft.
Behulpzaam zijn vragen als:
Waar valt je aandacht op?
Waarom valt daar je aandacht op?
Wat raakt je, wat heeft jou iets te zeggen? Waarom?
Komen er naar aanleiding van deze tekst andere teksten bij je boven,
of een lied, beeld of herinnering?
Heeft de boodschap die deze tekst voor jou heeft ook bepaalde consequenties?
De uitkomsten van deze meditatie bespreken we vertrouwelijk in de
gesprekskring.
Data: dinsdag 17 september, 15 oktober, 12 november,10 december,
21 januari, 18 februari, 10 maart
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie of thee

16 oktober 2019

Activiteit
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Door: Nini Hakkers en Piet Hanemaaijer
Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren.
Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings-en aandachtsoefeningen
en een (geleide) meditatie. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: lectio devina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmediatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Hierbij wordt u uitgenodigd om dit seizoen mee te doen.
Data: 3e woensdag van de maand: 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni
Tijd: 19.45 – 21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 inclusief koffie of thee

17 oktober 2019

Activiteit
10:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Hanneke Blom en Bregitta Breedveld
Ouderen lijken in onze samenleving zo lang mogelijk jong te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is niet altijd even makkelijk. Dikwijls verandert de manier waarop je gelooft en in het leven staat naarmate de jaren klimmen. Herkent u daar iets van? Wat is van belang en wat is het doel in het leven? Samen gaan we op zoek naar het levensgeheim en kijken we waar de Bijbel ons kan inspireren.
Twee samenkomsten spiritualiteit/geloofsbeleving voor 67-plussers.

Datum: donderdagmiddag 3 oktober, 17 oktober
Tijd: 10.00- 12.30 uur
Locatie: De Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie of thee

31 oktober 2019

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Door: Leen van den Herik
In vijf tweewekelijkse ontmoetingen gaan wij bespreken wat wij hebben gelezen over de schetsen over geloof en kerk, cultuur en theologie zoals die zijn opgeschreven door prof. dr. Dick Tieleman van de PThU-Groningen in zijn boek “Naar een kerk met Verbeelding”, waarin de kerk als gemeenschap van bezieling, bezinning en beraad centraal staat – met alle vragen rond de hedendaagse kramp over de krimp van kerken en een eigentijds verstaan van de christelijke geloofstraditie in cultuur en samenleving vandaag. Na een introductie-avond op 19 september, bespreken we telkens een van de gelezen vier kerkdecors: De kerk…
in de bijbelse verhaaltraditie (deel I); als vindplaats van spiritualiteit (deel II); in de recente geschiedenis over de vraag naar God (deel III); van morgen, welke toekomst zien wij (deel IV).
Alle deelnemers ontvangen gratis het digi-boek per e-mail en de avondaanwijzingen om met elkaar de persoonlijke beleving uit te wisselen!
Wie onverwacht toch is verhinderd kan via de Johanneskerk-kerkradio toch de bespreking volgen!! De juiste kerkverbinding is te vinden op: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11189
Dit worden stevige avonden met de noodzakelijke lezingen vooraf en wellicht ook harde conclusies in de gesprekken, maar we kunnen hopelijk zo wel met en aan elkaar te ontdekken of en welke toekomst er voor de
kerkgemeenschap van morgen is.

Data: donderdag 19 september, 3 oktober, 10 oktober,
31 oktober, 14 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 10,00 inclusief koffie of thee