Vorming & toerusting

Een goed gesprek” is het thema van Vorming & Toerusting Gorinchem 2018-2019!!

We communiceren de hele dag door. We voeren gesprekken met buren,
vrienden, collega’s. We vertellen elkaar onze ervaringen, wisselen ideeën uit of delen gevoelens. Een goed gesprek versterkt de onderlinge relatie, het begrip voor elkaar en vergroot de verbondenheid met elkaar.
God gaat ook met ons in gesprek en wij met Hem we als we bijvoorbeeld de stilte zoeken, bidden, lezen, zingen. Dat kan individueel maar ook in de ontmoeting met de ander.
Wat kenmerkt een goed gesprek? Wat vindt u…wanneer is voor u een gesprek verdiepend en verbindend? Wat is ervoor nodig?
Je kunt zeggen: als er goed naar elkaar wordt geluisterd, er open vragen worden gesteld, er ruimte is voor het delen van gevoelens, zorgen. Maar ook: als er stiltes vallen… En iedereen heeft wel ervaring met gesprekken waarin spanningen ontstaan of vastgehouden wordt aan vooroordelen waardoor het gesprek stokt.

Download HIER het programma van seizoen 2018-2019.

Kijk ook eens hier: Gluren bij de buren.

Agenda:

19 juni 2019

Activiteit
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Data: woensdagen 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni
Tijd: 19.45-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 incl. koffie en thee