Vorming & toerusting

Proeven en ervaren” is het thema van Vorming & Toerusting Gorinchem 2017-2018!!
Om goed te kunnen proeven is aandacht en concentratie nodig. Je moet oefenen om verschillende smaken te onderscheiden. De één houdt van stevige kost en de ander prefereert licht verteerbaar voedsel. Hoe mensen dingen beleven kan ook verschillen. Proeven en ervaren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Kom naar een avond van Vorming en Toerusting en laat je verrassen en inspireren. Door met anderen in gesprek te gaan, eigen ervaringen en ideeën te delen wordt je eigen smakenpakket wellicht rijker.

Download HIER het programma van seizoen 2017-2018.

Kijk ook eens hier: Gluren bij de buren.

Agenda:

9 januari 2018

De Heul
Activiteit
20:00 – De Heul

Contextueel Bijbellezen: dichtbij het verhaal, dichtbij jezelf
Door: Hanneke Blom en ds. André Wijting
Waar gaat de Bijbeltekst over en welke betekenis heeft die in ons eigen leven? Kunnen we iets doen, geïnspireerd door de boodschap uit de tekst? Aan de hand van de methode Contextueel Bijbellezen gaan we met enkele Bijbelgedeelten aan de slag. Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen die allereerst stilstaat bij onszelf en daarna de Bijbel opent om de realiteit te toetsen aan een Bijbelverhaal. Welk nieuw licht werpt het verhaal op onze vragen? Op de vragen zijn verschillende antwoorden mogelijk en samen kunnen ze diverse aspecten van de tekst naar boven brengen. Juist de diversiteit aan inzichten, die elke deelnemer inbrengt, is daarbij een aanwinst voor het gesprek. We hopen dan ook op deelname van jong en oud uit alle wijkgemeentes.
Datum: dinsdag 7 november 2017 en 9 januari 2018 Tijd: 20.00 – 22.00 uur Locatie: de Heul Kosten: voor deze serie € 5,50 incl. koffie en/of thee

10 januari 2018

Exoduskerk
Activiteit
20:00 – Exoduskerk

Kerkmuziek in de Lutherse traditie
Door: Gerben Budding
Op 31 oktober 2017 was het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg vastspijkerde en zo de reformatie in gang zette. De reformatie had grote en veelomvattende gevolgen voor de kerkmuziek. Drie avonden verdiepen we ons in de rijkdom van de Lutherse kerkmuzikale traditie.
• Luther en het kerklied • Luther en ‘Musica pro Deo’ • Luther in 2018
Datum: woensdag 10 januari, 7 februari en 14 maart 2018 Tijd: 20.00 – 22.00 uur Locatie: Exoduskerk Kosten: voor deze serie € 7,00 incl. koffie en/of thee

17 januari 2018

De Heul
Activiteit
19:45 – De Heul

Mediteren met de Vacaregroep
Van september tot mei is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie. Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee. Hierbij wordt u uitgenodigd om dit seizoen mee te doen. Contactpersoon: Nini Hakkers, [email protected], tel. 0183-503165
Datum: 13 september (2e woensdag) 18 oktober (deze en alle volgende zijn op de 3e woensdag van de maand) 15 november 13 december 17 januari 21 februari 21 maart 18 april 16 mei 20 juni meditatieve wandeling. Tijd: 19.45 – 21.00 uur Locatie: de Heul Kosten: voor deze serie € 16,00 incl. koffie en/of thee

18 januari 2018

De Heul
Activiteit
20:00 – De Heul

Anna Enquist, herkenning van dichtbij
Door: Willy Schravendeel
Gedichten van Anna Enquist (1945). Anna Enquist groeide op in Delft en studeerde klinische psychologie in Leiden; vervolgens studeerde ze piano aan het Haags conservatorium, met bijvak cello. Daarna doceerde ze psychologie in Amsterdam en begon begin jaren ’80 aan een gespecialiseerde opleiding psychoanalyse. In 1987 begon ze haar werk als psychoanalytica en stopte ze met haar muzikale carrière. Tegelijkertijd begon ze gedichten te schrijven. Ze is één van de meest populaire auteurs in Nederland. Ze bereikt een breed publiek met haar verhalen, romans en gedichten. Het geheim van haar schrijverschap is de grote herkenbaarheid voor zeer velen: de kwetsbaarheid van de personen in haar verhalen en romans, de gevoelens van verlating en machteloosheid in haar gedichten. In 2001 kwam haar dochter om het leven bij een verkeersongeluk, een gebeurtenis die zijn sporen achterlaat in veel van haar latere werk. Vanaf februari 2014 was ze twee jaar lang de stadsdichter van Amsterdam. De bespreking wordt omlijst door muziek.
Datum: donderdag 18 januari 2018 Tijd: 20.00 – 22.00 uur Locatie: de Heul Kosten: voor deze avond € 4,00 incl. koffie en/of thee

23 januari 2018

De Heul
Activiteit
20:00 – De Heul

Dietrich Bonhoeffer – Verzet en overgave
Door: ds. André Wijting
‘Verzet en overgave’ is een inmiddels klassiek werk geworden in de religieuze literatuur. Het bevat aantekeningen en brieven die Bonhoeffer schreef van 1943 tot 1945. Deze bundel is een indrukwekkend document over de strijd van de mens die weigert zijn situatie te ondergaan als lot, die denkend en analyserend zijn weg zoekt tussen halsstarrig verzet en laffe overgave. Bonhoeffer wint die strijd en bereikt een geestelijke vrijheid die hem in staat stelt te leven voor anderen. Met de ernst en de scherpte van een ter dood veroordeelde denkt hij na over de toekomst van de mensen en met name de christenen, over de mondigheid van de mens, over een a-religieus christendom en de plaats van de kerk in de wereld.
Datum: dinsdag 23 januari, 6 februari en 6 maart 2018 Tijd: 20.00 – 22.00 uur Locatie: de Heul Kosten: voor deze serie € 7,00 incl. koffie en/of thee

29 januari 2018

De Heul
Activiteit
20:00 – De Heul

(On)voltooid leven – medisch- ethische vragen rond het sterven
Door: Douwe de Ruiter (huisarts) en ds. Dirk Ophoff
In 2002 is in Nederland de euthanasiewet van kracht geworden, maar dat heeft niet het einde betekend van de discussies rondom de vrijwillige actieve levensbeëindiging. Vragen rond euthanasie en dementie en het probleem van wat voltooid leven is gaan heten, zorgen steeds weer opnieuw voor debatten in de samenleving. Bovendien: hoewel het aantal euthanasiegevallen jaarlijks stijgt, is euthanasie een te ingrijpende handeling om ‘gewoon’ te worden. Dat is zij niet voor degenen die erom vragen en hun families, evenmin voor artsen en uiteindelijk ook niet voor de wet. Het is daarom belangrijk dat het gesprek over euthanasie gevoerd blijft worden. In twee avonden worden de actuele medischethische dilemma’s ten aanzien van de zorg bij het levenseinde op een rijtje gezet en de theologische thema’s die hierbij een rol spelen besproken.
Datum: maandag 15 en 29 januari 2018 Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur Locatie: de Heul Kosten: voor deze serie € 5,50 incl. koffie en/of thee

30 januari 2018

De Heul
Activiteit
10:00 – De Heul

Sam Janse – Is het de schuld van de ENE? In gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld
Door:
ds. André Wijting
In het Duitse taalgebied is al eerder een discussie gevoerd over de vraag of de monotheïstische godsdiensten schuld hebben aan het religieuze geweld dat in deze wereld is losgebarsten. In de geschiedenis van Israël en verbonden met de naam van Mozes wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen de ene ware God en de onware, verzonnen, afgoden. Leidt dat niet tot intolerantie en geweld? Paul Cliteur stelt in ons land vergelijkbare vragen. Zit het niet in het hart van het jodendom, het christendom en de islam dat mensen elkaar met geweld tot hun religie proberen te bekeren? Ligt er in de bronteksten in de Bijbel en in de Koran al niet een groot geweldspotentieel? Dit boek bespreekt het gelijk en het ongelijk van mensen als Cliteur. In dit boek reageert Cliteur vervolgens op de inhoud ervan.
Datum: dinsdag 31 oktober, 28 november 2017 30 januari en 27 februari 2018 Tijd: 10.00 – 11.30 uur Locatie: de Heul Kosten: voor deze serie € 8,50 incl. koffie en/of thee

6 februari 2018

De Heul
Activiteit
20:00 – De Heul

Dietrich Bonhoeffer – Verzet en overgave
Door: ds. André Wijting
‘Verzet en overgave’ is een inmiddels klassiek werk geworden in de religieuze literatuur. Het bevat aantekeningen en brieven die Bonhoeffer schreef van 1943 tot 1945. Deze bundel is een indrukwekkend document over de strijd van de mens die weigert zijn situatie te ondergaan als lot, die denkend en analyserend zijn weg zoekt tussen halsstarrig verzet en laffe overgave. Bonhoeffer wint die strijd en bereikt een geestelijke vrijheid die hem in staat stelt te leven voor anderen. Met de ernst en de scherpte van een ter dood veroordeelde denkt hij na over de toekomst van de mensen en met name de christenen, over de mondigheid van de mens, over een a-religieus christendom en de plaats van de kerk in de wereld.
Datum: dinsdag 23 januari, 6 februari en 6 maart 2018 Tijd: 20.00 – 22.00 uur Locatie: de Heul Kosten: voor deze serie € 7,00 incl. koffie en/of thee

7 februari 2018

Exoduskerk
Activiteit
20:00 – Exoduskerk

Kerkmuziek in de Lutherse traditie
Door: Gerben Budding
Op 31 oktober 2017 was het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg vastspijkerde en zo de reformatie in gang zette. De reformatie had grote en veelomvattende gevolgen voor de kerkmuziek. Drie avonden verdiepen we ons in de rijkdom van de Lutherse kerkmuzikale traditie.
• Luther en het kerklied • Luther en ‘Musica pro Deo’ • Luther in 2018
Datum: woensdag 10 januari, 7 februari en 14 maart 2018 Tijd: 20.00 – 22.00 uur Locatie: Exoduskerk Kosten: voor deze serie € 7,00 incl. koffie en/of thee

21 februari 2018

De Heul
Activiteit
19:45 – De Heul

Mediteren met de Vacaregroep
Van september tot mei is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie. Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee. Hierbij wordt u uitgenodigd om dit seizoen mee te doen. Contactpersoon: Nini Hakkers, [email protected], tel. 0183-503165
Datum: 13 september (2e woensdag) 18 oktober (deze en alle volgende zijn op de 3e woensdag van de maand) 15 november 13 december 17 januari 21 februari 21 maart 18 april 16 mei 20 juni meditatieve wandeling. Tijd: 19.45 – 21.00 uur Locatie: de Heul Kosten: voor deze serie € 16,00 incl. koffie en/of thee