Vorming & toerusting

Een goed gesprek” is het thema van Vorming & Toerusting Gorinchem 2018-2019!!

We communiceren de hele dag door. We voeren gesprekken met buren,
vrienden, collega’s. We vertellen elkaar onze ervaringen, wisselen ideeën uit of delen gevoelens. Een goed gesprek versterkt de onderlinge relatie, het begrip voor elkaar en vergroot de verbondenheid met elkaar.
God gaat ook met ons in gesprek en wij met Hem we als we bijvoorbeeld de stilte zoeken, bidden, lezen, zingen. Dat kan individueel maar ook in de ontmoeting met de ander.
Wat kenmerkt een goed gesprek? Wat vindt u…wanneer is voor u een gesprek verdiepend en verbindend? Wat is ervoor nodig?
Je kunt zeggen: als er goed naar elkaar wordt geluisterd, er open vragen worden gesteld, er ruimte is voor het delen van gevoelens, zorgen. Maar ook: als er stiltes vallen… En iedereen heeft wel ervaring met gesprekken waarin spanningen ontstaan of vastgehouden wordt aan vooroordelen waardoor het gesprek stokt.

Download HIER het programma van seizoen 2018-2019.

Kijk ook eens hier: Gluren bij de buren.

Agenda:

19 november 2018

Activiteit
19:30 – Theater ’t Pand

Samba is geboren in Senegal en werkt al tien jaar in Frankrijk, zonder verblijfsstatus en is dus illegaal. Zijn droom is om chef te worden in een restaurant, maar op een dag wordt hij gearresteerd. Hij komt in contact met
Alice, die als vrijwilliger vluchtelingen bijstaat bij hun juridische zaken. Zij is aan het herstellen van een een burn-out en raakt geïnteresseerd in het leven van Samba. Deze wordt vrijgelaten, maar wordt gesommeerd het land te verlaten, hetgeen hij niet doet. Hij duikt onder, leeft van tijdelijk werk, heeft valse identiteitspapieren, maar krijgt het steeds moeilijker…
De film doet je stilstaan bij de problematiek van de vele illegale immigranten en dan met name bij de worsteling met de eigen identiteit. Samba wordt gespeeld door Omar Sy, die ook de hoofdrol speelde in Intouchables. De film kwam uit in 2014.
Datum: maandag 19 november
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Theater ‘t Pand, Korenbeurs 3/ 5, Gorinchem
Kosten: € 7,50 inclusief een drankje

20 november 2018

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

De theoloog Wim Dekker constateert in dit boek dat we uitgedaagd worden in een seculiere en pluralistische cultuur over God te spreken. De vraag is dan wat onze boodschap is. In het bijbelboek Handelingen gaat Paulus
het gesprek met de Grieken in Athene aan. Eerst lijkt hij een brug te slaan naar zijn hoorders, maar die haken op hun beurt af, wanneer Jezus en de opwekking aan de orde komen. Het boek stelt de vragen op welke manier
het evangelie van Pasen ons zelf persoonlijk raakt en hoe wij dit evangelie delen met onze tijdgenoten.
Datum: dinsdagen 16 oktober, 30 oktober, 20 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie en thee

21 november 2018

Activiteit
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Data: woensdagen 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni
Tijd: 19.45-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 incl. koffie en thee

26 november 2018

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Hoed je voor de barbaar in jezelf. Deze uitspraak zou niet misstaan in de Heidelbergse Catechismus maar het is de laatste zin van het essay ‘Onbehagen’ dat Bas Heijne in 2016 schreef en waarover hij in 2018 een vierdelige televisieserie maakte. Heijne analyseert het groeiend onbehagen in de samenleving zoals zich dat uit in populisme, nationalisme en fundamentalisme. In zijn analyse betrekt hij nadrukkelijk zijn beeld van de mens. Dat is een stuk minder optimistisch dan het mensbeeld waarmee hij opgroeide.
In twee avonden verdiepen we ons in de analyse van Heijne en brengen we zijn benadering vanuit het humanisme in gesprek met de christelijke traditie.
Datum: maandagen 12 november, 26 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie en thee

28 november 2018

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Gaat u graag naar een museum? Of komt het er niet van? En zou u dat best willen? En als u gaat: hoe kijkt u dan? Uit onderzoek volgt, dat de meeste mensen zo’n 8 seconden kijken naar een kunstwerk. Dat is best kort. Vooral als je bedenkt hoe de kunstenaar zich heeft ingespannen om iets moois te maken. En ook wat wil uitdrukken. Zou dat ook anders kunnen? Dat kan, maar hoe? Al langere tijd is er een trend die zich slow-looking noemt. Met technieken uit o.a. mindfullness kijk je langer en intensiever naar een kunstwerk. Zo zie je meer, deel je meer en ontstaat meer begrip voor het kunstwerk. Het lijkt iets nieuws maar Van Gogh hield zich toen al met ‘mentale gymnastiek’ bezig. Zijn brieven staan vol actieve beschrijvingen van schilderijen die hij gezien had en hem inspireerden. Lijkt het u wat? We gaan kijken naar een aantal (niet teveel natuurlijk) schilderijen die naast een bepaalde overeenkomst ook een religieuze betekenis hebben. Omdat het in 2019 de 350ste sterfdag van Rembrandt is, zit er in elk geval een schilderij van Rembrandt bij.
Datum: woensdag 28 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00
inclusief koffie en thee

10 december 2018

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Acht gedichten en twee tekeningen, daaruit bestaat de dichtbundel ‘Opname van opzij’ die Marnix Niemeijer vorig jaar publiceerde. De gedichten gaan over zijn oudste dochter die in een psychose raakt en moet worden opgenomen. Geconfronteerd met de kwetsbaarheid van zijn dochter en onmacht bij zichzelf zoekt Niemeijer naar heelheid te midden van de gebrokenheid. De kunstenaar Marcel Verbrugge heeft tientallen tekeningen bij de gedichten gemaakt, waarvan er dus twee in de bundel terechtgekomen zijn.
In de aanloop naar Kerst lezen we samen deze gedichten over menszijn in alle kwetsbaarheid. We laten de tekeningen op ons inwerken en luisteren naar muziek.
Datum: maandag 10 december
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00 inclusief koffie en thee

19 december 2018

Activiteit
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Data: woensdagen 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni
Tijd: 19.45-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 incl. koffie en thee

8 januari 2019

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Waar gaat de bijbeltekst over en welke betekenis heeft die in ons leven?
Contextueel bijbellezen is een manier van lezen waarbij we allereerst stilstaan bij een actueel onderwerp in onze eigen situatie. Daarna openen we de Bijbel om de realiteit te toetsen aan een bijbelverhaal. Samen gaan we op zoek naar wat God ons te zeggen heeft. Geholpen door vragen en het gesprek met elkaar komt de tekst vaak op een nieuwe manier tot leven. De groep die vorig jaar heeft meegedaan was zeer enthousiast. Het samen bijbellezen verbindt en inspireert. Op naar de volgende twee avonden! Doet u mee?
Datum: dinsdagen 8 januari, 12 februari
Tijd: 20:00-22:00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie en thee

10 januari 2019

Activiteit
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Het boek Liberaal Christendom, ervaren, doen, denken verscheen in 2016. Het is vele malen herdrukt, er werden boeiende lezingen gehouden en leerhuizen gestart. Nu dus ook in Gorinchem.
Wie zich nu eens echt wil verdiepen in het Vrijzinnig Geloof is welkom om, na een inleiding van ongeveer 2-3 hoofdstukjes per keer (ongeveer 40 pagina’s), met elkaar te spreken over de thema’s en hoe je daar zelf tegenaan kijkt. In het boek presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven. De auteurs zoeken met hun liberale benadering aansluiting bij de vragen van hedendaagse Godzoekers, zowel binnen als buiten de kerk.

Thema’s die besproken worden zijn:
• 27 september: Geschiedenis van de vrijzinnigheid, hoe lees je de Bijbel, H.1-2
• 11 oktober: Waarheid, Heilige Geest, H.3-4
• 8 november: Jezus, H.5-6
• 10 januari: God, H.7-8
• 7 februari: Liturgie, gebed, H. 9-11
• 28 maart: Avondmaal, kerk zijn H.12-13
• 16 mei: Maatschappij, (gast) vrijheid, geweld, liefde H.14-20

Het is geen verplichting om alle avonden te volgen. U kunt kiezen uit de thema’s, maar u bent natuurlijk ook welkom voor de hele reeks.
Data: donderdagen 27 september, 11 oktober, 8 november, 10 januari, 7 februari, 28 maart, 16 mei
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie en thee voor de hele reeks of € 4,00 per avond

15 januari 2019

Activiteit
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Bibliodrama biedt de kans om spelenderwijs verhalen uit de Bijbel eigen te maken. Het is een verfrissende, eigentijdse manier van omgaan met de Bijbel, waarbij de persoonlijke inbreng van de deelnemers centraal staat.
We onderzoeken wat het bijbelverhaal ons te zeggen heeft en in ons spel verbeelden we dat. Het is niet de bedoeling om een toneelspel op te voeren, maar om de verbeelding op dat moment, alleen met de deelnemers, te laten spreken.
Maximale groepsgrootte is 12 deelnemers
Data: dinsdagen 9 oktober, 15 januari, 5 maart
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie en thee