V&T Bonhoeffer als theoloog, christen en tijdgenoot

Hugo Moret

Datum/Tijd
19 nov 2019 | 20:00 - 22:00

Locatie
Wijkgebouw De Heul

Door: Ds. André Wijting
Eberhard Bethge, familielid, vriend en theologisch tijdgenoot van Dietrich Bonhoeffer schreef een uitputtende biografie: met de betrokkenheid van een vriend en de afstand van een historicus. Bonhoeffer verklaarde het westerse christendom in zijn dagen al failliet. Hij wenste God niet te gebruiken als stoplap voor problemen en zocht de gewone, niet-religieuze mensen om tot een authentiek christelijk geloof te komen. Daarmee was hij zijn tijd misschien wel een eeuw vooruit. Met name richten wij ons op de Duitse kerkstrijd in de periode voor de Tweede Wereldoorlog en op de Kristallnacht, alsmede op de Duitse kerk en theologie in de oorlogsjaren. We stuiten op vragen die ook ons vandaag rechtstreeks raken.

Datum: dinsdag 19 november en 26 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50