Onbehagen

Hugo Moret

Datum/Tijd
12 nov 2018 | 20:00 - 22:00

Locatie
Wijkgebouw De Heul

Hoed je voor de barbaar in jezelf. Deze uitspraak zou niet misstaan in de Heidelbergse Catechismus maar het is de laatste zin van het essay ‘Onbehagen’ dat Bas Heijne in 2016 schreef en waarover hij in 2018 een vierdelige televisieserie maakte. Heijne analyseert het groeiend onbehagen in de samenleving zoals zich dat uit in populisme, nationalisme en fundamentalisme. In zijn analyse betrekt hij nadrukkelijk zijn beeld van de mens. Dat is een stuk minder optimistisch dan het mensbeeld waarmee hij opgroeide.
In twee avonden verdiepen we ons in de analyse van Heijne en brengen we zijn benadering vanuit het humanisme in gesprek met de christelijke traditie.
Datum: maandagen 12 november, 26 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie en thee