Kruiswegstaties in beeld en muziek

Hugo Moret

Datum/Tijd
14 mrt 2019 | 20:00 - 22:00

Locatie
Wijkgebouw De Heul

Het kruis is het logo van de christelijke kerk. Het verhaal erachter, het lijdensverhaal, is eindeloos doorverteld, maar ook geschilderd, gebeeldhouwd, verfilmd. Ook via muziek: denk aan passies en stabat maters. In de katholieke kerk heeft zich de traditie ontwikkeld om in iedere kerk 14 momenten van dat lijdensverhaal als een soort stripverhaal af te beelden: kruiswegstaties. Op Goede Vrijdag werd/wordt bij iedere statie letterlijk stil gestaan en gemediteerd. Dat doen we deze avond ook: de schilder Sieger Köder beeldt heel origineel en fascinerend die 14 ‘strips’ uit en Franz Liszt mijmert daarover muzikaal met zijn ‘Via Crucis’.
Een avond voor alle zintuigen.
Datum: donderdag 14 maart
Tijd: 20.00-22.00uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00 inclusief koffie en thee