Kerstnachtdienst Grote Kerk via Internet!

Hugo Moret

Datum/Tijd
24 dec 2020 | 20:00 - 21:30

Op donderdag 24 december om  – anders dan in voorgaande jaren – acht uur ’s avonds is de kerstnachtdienst in de Grote Kerk!

Helaas is het niet mogelijk deze dienst lijfelijk bij te wonen. Er is alleen plaats voor hen die ambtshalve of met een taak aanwezig moeten zijn. U kunt de dienst wel meevieren via https://www.pgggrotekerk.nl/livestream/. We hopen zelfs vurig dat velen van deze mogelijkheid gebruik maken.

De liturgie vind u hier.

Het thema van de dienst is ‘Mary’s Christmas’. Medewerking verleent het Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal. Voorgangers zijn ds. Robert Eisinga, die de preek houdt, en ds. André Wijting, als liturg. Organisten zijn Arjan Versluis en Nico Blom. Ook is er medewerking van de trompettist Pascal van de Velde. Marlijn van der Sluis doet dienst als ouderling en Roos Hoekstra als lector en Kees Struik is koster. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis – ook die van Covid-19 – heeft het niet in haar macht gekregen!