In gesprek? Begin met luisteren

Hugo Moret

Datum/Tijd
31 okt 2018 | 20:00 - 21:30

Locatie
Wijkgebouw De Heul

Leer over hoe communicatie werkt aan de hand van het socratisch gespreksmodel
Iemand zei eens dat de Bijbel zo’n krachtig boek is, omdat ze zichzelf op sommige punten tegenspreekt. Waarom dat zo krachtig is? Omdat je dan met elkaar in gesprek blijft. Maar in gesprek zijn met anderen die er een
andere visie of mening op nahouden, dat is nog niet zo makkelijk. Al vanaf de oudheid oefenen mensen zich in het voeren van een goed gesprek. In de Bijbel vinden we ook voorbeelden: de psalmisten, de profeten, Paulus
en ook de Heere Jezus zelf. De Griekse filosoof Socrates hield er zijn eigen ideeën op na. Hij bekwaamde zich in het stellen van vragen.
Tijdens twee avonden willen we ons verdiepen in het voeren van het goede gesprek. Met elkaar. En aan de hand van een heel eenvoudig en praktisch model: het Socratisch Gespreksmodel, opgetekend door Jos Kessels. We
voeren verschillende soorten gesprekken met elkaar: conversatie, discussie en dialoog. En we leren daarvan, door daar met elkaar op terug te kijken.
Data: woensdagen 31 oktober, 14 november
Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie en thee