Geloof, gebod, gebed

Hugo Moret

Datum/Tijd
15 nov 2018 | 20:00 - 22:00

Locatie
Wijkgebouw De Heul

In het boekje ‘Geloof, gebod, gebed’ gaat de theoloog Maarten den Dulk in op de apostolische geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en het Onze Vader: kernteksten uit de christelijke traditie. Deze teksten zijn welbeschouwd
antwoorden op de urgente levensvragen: wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen? Als bewust levend mens kun je niet om deze persoonlijke en universele vragen heen.
Datum: donderdag 15 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00 inclusief koffie en thee