Kerkdienst 21 januari 2018

Datum/Tijd
21 jan 2018 | 10:00 - 11:00

Locatie
Johanneskerk

Ds A. Wijting onze eigen predikant gaat vandaag voor.
De komende zondagen gaat de preek over een gedeelte uit Marcus 1. Op 21 januari horen we de verzen 14-20. Jezus komt langs vissers en nodigt hen uit om Hem te volgen. Zij laten hun netten achter zich en voegen zich bij hun Heer. Helaas bevestigen wij deze dienst geen ambtsdragers. Wel is het tegendeel waar: we nemen officieel afscheid van Frans van Heest die per 1 januari als scriba is gestopt. We hopen dat u allen aanwezig bent om na afloop van de dienst Frans de hand te schudden. Het laat zich nauwelijks beschrijven hoeveel hij als scriba voor onze wijkgemeente en ook voor onze goede God gedaan heeft. Na de dienst verstrekt de voorzitter van de kerkenraad enige informatie over de actie kerkbalans, de vacatures in de kerkenraad en de voortgang in het proces ‘herinrichting kerkzaal Johanneskerk’.