Vorming en toerusting 2019 – 2020

U kunt nog inschrijven voor een aantal activiteiten. Het boekje is te downloaden en de activiteiten staan ook op de overzichtspagina. Klik hier.