Opbrengst Alternatieve Kerstmarkt 2018

Hanneke Blom

Zaterdag 1 december heeft de 24ste editie van de Alternatieve Kerstmarkt plaatsgevonden. De opbrengst van de Kerstmarkt was dit jaar ca 3900 euro! Een prachtig bedrag waarmee het project van gemeentelid Ger Heester ondersteunen. Het geld maakt een betere opvang van kinderen in het Zuid-Afrikaanse dorp Cradock mogelijk. Deze opvang wordt georganiseerd door de plaatselijke vrouwenvereniging ACVV. Deze opbrengst was niet mogelijk geweest zonder alle inzet en gulle giften. Wij willen dan ook iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. De vrijwilligers die gedurende het hele jaar prachtige artikelen voor de kerstmarkt hebben gemaakt. De vrijwilligers die er weer de stonden op vrijdag en zaterdag. De winkeliers, en met name tuincentrum Sterk, voor hun gulle gaven. En natuurlijk iedereen die zaterdag aanwezig was om geld uit te geven en het tegelijkertijd zo’n gezellige dag hebben gemaakt. Tot volgend jaar!!