Nieuwe projecten in Zambia

Hanneke Blom

Wat kunnen christenen in Zambia en Gorinchem van elkaar leren? In 2019 gaan we samen op ontdekkingstocht en kennismaken met het leven in Zambia, een land in het midden van zuidelijk Afrika. We richten ons daarbij op twee projecten van Kerk in Actie: 1) Goede predikanten opleiden en 2) Maatjes voor aidswezen.

Goede predikanten opleiden
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen als hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. Kerk in Actie biedt 25 theologiestudenten aan de theologische faculteit een studiebeurs.

Uitzending Thijs en Marike Blok
De theologische faculteit heeft acht fte-plekken voor docenten. Eén plek wordt de laatste jaren ingenomen door een Nederlands echtpaar met een duobaan, uitgezonden door Kerk in Actie. Sinds zomer 2018 geven Thijs en Marike Blok les aan deze universiteit. Ook zien zij goede mogelijkheden om een verbinding te leggen tussen studenten theologie op Justo Mwale en het maatjesproject voor aidswezen. Thijs en Marike Blok kunnen ons veel vertellen over het land, de mensen en het leven daar. Tussen hen en Samen in actie is er al goed contact en zij stellen zich ook graag aan u voor op diverse manieren. U hoort nog van hen! Bent u nu al nieuwsgierig, kijk op de site van Kerk in Actie en lees hun blogs: www.kerkinactie.nl/blogblok