Samen in Actie voor Zambia

Wat kunnen christenen in Zambia en Gorinchem van elkaar leren?
In 2019 gaan we samen op ontdekkingstocht en kennismaken met het leven in Zambia, een land in het midden van zuidelijk Afrika. We richten ons daarbij op twee projecten van Kerk in Actie:

Betrokken predikanten opleiden
Maatjes voor aidswezen

Met onze bijdrage helpen we predikanten op te leiden die een waardevolle bijdrage leveren aan de kerk en de samenleving. Daarnaast kan Kerk in Actie met onze bijdrage kerkleiders trainen om naar weeskinderen om te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids achtergrond. Ook worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

Project 1: Betrokken predikanten opleiden
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen als hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

Uitzending Thijs en Marike Blok
De theologische faculteit heeft acht fte-plekken voor docenten. Eén plek wordt de laatste jaren ingenomen door een Nederlands echtpaar met een duobaan, uitgezonden door Kerk in Actie. Sinds zomer 2018 geven Thijs en Marike Blok les aan deze universiteit. Zij kunnen ons veel vertellen over het land, de mensen en het leven daar. Tussen hen en Samen in actie is er al goed contact. U hoort nog van hen! Bent u nu al nieuwsgierig, kijk op de site van Kerk in actie en lees hun blogs: www.kerkinactie.nl/blogblok.

Beurzen voor theologiestudenten
Aan de theologische faculteit studeren zo’n 130 studenten, van negen verschillende kerkgenootschappen. De helft daarvan zijn voltijds studenten, die in vier jaar tijd hun bachelor diploma proberen te halen. Deze studenten wonen – vaak samen met hun gezin – op de campus. Kerk in Actie biedt 25 theologiestudenten een studiebeurs. Zambiaanse kerken waar de studenten stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage in hun levensonderhoud. De meeste studenten zijn man, maar er studeren ook steeds vaker vrouwen theologie. Met onze bijdrage kan Kerk in Actie 25 studiebeurzen verstrekken. Lees meer op https://www.kerkinactie.nl/projecten/theologischonderwijs.

Project 2: Maatje voor aidswezen
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen alleen. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.

Aidswezen staan er vaak alleen voor. Los van de trauma’s van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

Kerkleiders worden getraind om naar deze kinderen om te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

Kijk voor meer informatie op https://www.kerkinactie.nl/projecten/maatjes-voor-aidswezen