Kinderen in de knel

Samen in Actie voor Kinderen in de Knel!
Samen in Actie heeft voor de periode van september 2016 tot en met augustus 2018 een thema gekozen waar extra geld voor wordt ingezameld: Kinderen in de Knel. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we kinderarbeid bestrijden.

Onderwijs volgen is in Nederland vaak net zo vanzelfsprekend als een dak boven je hoofd hebben, ieder jaar met vakantie gaan en het hebben van een fiets. Maar voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Veel kinderen werken niet alleen in moeilijke omstandigheden, zij hebben ook een instabiele thuissituatie. Ze leven bijvoorbeeld op straat of zijn slachtoffer van geweld.

Met onze bijdrage helpen we de vicieuze cirkel van armoede en onderdrukking te doorbreken en alle kinderen een kans te geven op onderwijs. De opbrengst gaat naar vijf Kinderen in de Knel projecten van Kerk in Actie.

Project 1: Karamojong kinderen naar huis en naar school – Oeganda
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ouders en kinderen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege honger, armoede of geweld. Ze hoopten betaald werk te vinden in Kampala. Sommige Karamojong lukt het om hun leven te verbeteren. De groep die wij ondersteunen lukt dat niet. Twee derde van de kinderen leeft één tot vier jaar op straat, twintig procent langer. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Zes Oegandese organisaties werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd én onderwijs. Als ze het willen, begeleiden de organisaties de kinderen en hun gezinnen terug naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voorzetten. Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in Kampala. Lees meer op www.kerkinactie.nl/karamoja.

Project 2: Onderwijs voor werkende kinderen in Bogotá – Colombia
Wie door de sloppenwijken van Bogotá in Colombia loopt, ziet talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen en hebben te maken met veel geweld. School komt vaak op de laatste plaats. De bevlogen medewerkers van FPT (Stichting Kleine Arbeider) zoeken naar alternatieven voor werk, zodat kinderen veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Ze bieden kinderen een veilige haven, waardoor ze opgewassen zijn tegen moeilijke omstandigheden. Zo’n 120 jongeren volgen vakonderwijs. Ze leren allerlei producten maken, die ze kunnen verkopen. FPT heeft daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding voor 60 jongeren. Voor 200 euro kan één kind een jaar een vaktraining volgen bij deze inspirerende school. Voor 900 euro krijgt een kansarme jongere uit Colombia de kans om kok te worden. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/fpt

Project 3: Geen kinderarbeid in de textielindustrie – India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. Ze lopen het risico om slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. De kinderen in de textielfabrieken maken lange dagen en werken in zware omstandigheden. De kinderen krijgen vaak maar 1 keer pauze en krijgen nauwelijks te eten. Er is geen schoon water en de toiletten zijn smerig. SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op in de fabrieken en op straat, praat met de ouders en zorgt ervoor dat kinderen weer naar school gaan. SAVE heeft bovendien belangrijke toegang tot overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken, waardoor de organisatie op verschillende niveaus kan strijden tegen kinderarbeid.

Voor 42,50 euro kan SAVE tien kinderen opsporen die niet naar school gaan en voor 120 euro krijgt een kind een jaarlang overbruggingsonderwijs. Beleidsbeïnvloeding om kinderarbeid tegen te gaan kost 4.000 euro per jaar. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/save.

Project 4: Plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid – India
In India werken naar schatting 17 miljoen kinderen. De meeste kinderen (85%) werken in de landbouw. De kinderen werken vaak onder zware omstandigheden, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. De Indiase christelijke organisatie CASA wil kinderarbeid stoppen in 48 dorpen in Tamil Nadu en Andhra Pradesh waar 6.160 gezinnen wonen. Werkende kinderen hebben vaak een leerachterstand opgelopen. CASA heeft negen overbruggingsscholen voor kinderen tot 15 jaar, waar ze spelenderwijs leren. De meeste kinderen kunnen na vier maanden overstappen naar een gewone school. Jongeren van 15 jaar en ouder kunnen in acht centra vakonderwijs volgen voor elektricien, naaister of computertechnicus. Wat kan CASA met uw bijdrage doen?

– Voor 80 euro krijgen 25 kinderen een maand lang overbruggingsonderwijs
– Voor 83 euro krijgt één jongere een vaktraining
– Lesmateriaal voor één school kost 199 euro

Nieuwsupdate augustus 2017
Veel meisjes in India moeten al jong trouwen. CASA doet er alles aan om kindhuwelijken tegen te gaan en deze meisjes nieuwe kansen te geven. Lees het verhaal van Deevia en Potium en wat uw steun betekent voor deze meisjes.

Lees meer over dit project op www.kerkinactie.nl/casa

Project 5: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes – Ghana
In Ghana leven zo’n 100.000 kinderen op straat, waarvan zeker 35.000 in de hoofdstad Accra.
Veel meisjes komen door armoede gedreven naar de grote stad. Ze werken als drager of oppas, in de horeca of huishouding of moeten stenen hakken. Ze worden uitgebuit. Als ze te weinig verdienen moeten ze op straat slapen. De Ghanese organisatie Agreds vangt straatmeisjes op en ook hun kinderen als ze al moeder zijn. De meisjes leren een vak in het opvangcentrum Lifeline. Daarmee kunnen ze zichzelf onderhouden en zelfs hun familie ondersteunen. Wat kan het opvangcentrum met uw bijdrage doen voor één kind?

– Een bord, beker en lepel kost 1 euro
– Kleding, schoenen en toiletartikelen kosten 52 euro
– Materiaal voor een vaktraining kost 53 euro