(On)voltooid leven – medisch- ethische vragen rond het sterven

Hugo Moret

Datum/Tijd
29 jan 2018 | 20:00 - 22:00

Locatie
De Heul

(On)voltooid leven – medisch- ethische vragen rond het sterven
Door: Douwe de Ruiter (huisarts) en ds. Dirk Ophoff
In 2002 is in Nederland de euthanasiewet van kracht geworden, maar dat heeft niet het einde betekend van de discussies rondom de vrijwillige actieve levensbeëindiging. Vragen rond euthanasie en dementie en het probleem van wat voltooid leven is gaan heten, zorgen steeds weer opnieuw voor debatten in de samenleving. Bovendien: hoewel het aantal euthanasiegevallen jaarlijks stijgt, is euthanasie een te ingrijpende handeling om ‘gewoon’ te worden. Dat is zij niet voor degenen die erom vragen en hun families, evenmin voor artsen en uiteindelijk ook niet voor de wet. Het is daarom belangrijk dat het gesprek over euthanasie gevoerd blijft worden. In twee avonden worden de actuele medischethische dilemma’s ten aanzien van de zorg bij het levenseinde op een rijtje gezet en de theologische thema’s die hierbij een rol spelen besproken.
Datum: maandag 15 en 29 januari 2018 Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur Locatie: de Heul Kosten: voor deze serie € 5,50 incl. koffie en/of thee