Kloosterweekend

Hugo Moret

Datum/Tijd
16 mrt 2018 - 18 mrt 2018 | 16:00

Kloosterweekend
Door: Jannie van den Berg
De Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout is als bestemming gekozen. We laten ons eigen ritme even achter ons en volgen het ritme van de zusters en vieren de dagelijkse gebeden met hen. Er is tijd om te rusten, tijd voor bezinning en tijd voor ontmoeting en gezelligheid.
Er is ruimte voor een groep van 15 mensen. De kosten zijn ca € 75,00. Wanneer je dit bedrag hebt overgemaakt op het banknummer van Vorming en Toerusting, is je reservering definitief. Dat betekent dat er geen geld terug kan worden gestort (tenzij zich echt onvoorziene omstandigheden voordoen). Enkele dagen voor het betreffende weekend sturen wij een lijst van deelnemers en wie met wie kan meerijden. Heb je geen eigen vervoer dan hoeft dat dus geen belemmering te zijn.
Datum: vrijdag 16 tot en met zondag 18 maart 2018 Tijd: vertrek vrijdag 16.00 uur en zondag om 14.00 uur Locatie: OLV Abdij Oosterhout Kosten: ongeveer € 75,00